Søg tilskud

Søg tilskud

Du kan som frivillig eller forening søge tilskud til en lang række forskellige formål. Det kan være tilskud til drift,  arrangementer, aktiviteter, samarbejdsprojekter, lokaler, materialer m.m.

Tilskud du kan søge til projekter, arrangementer og lignende

Start- og udviklingspuljen
Her og nu-puljen – en del af Start- og udviklingspuljen
Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver
Kulturelle tilskud
Ungekulturpuljen
Tilskud til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i serviceloven
Aktiverende og forebyggende tilbud efter § 79 i serviceloven
Tilskud til inklusionsassistent i foreningen
Åben Skole-samarbejde 2019-20
Kulturelle tilskud

Tilskud til mindre kulturprojekter

Går du rundt med en god idé til et kulturelt projekt eller arrangement, som du gerne vil realisere i Rudersdal Kommune? Puljen til nye mindre kulturelle projekter kan være vejen til, at din ide bliver til virkelighed og kan søges af alle, der har lyst til skabe kulturoplevelser i Rudersdal. 

Puljen til mindre kulturelle projekter kan søges hele året rundt og alle idéer til kulturelle projekter er velkomne.

Du kan læse mere om tilskud til mindre kulturprojekter, og hvordan du søger ovenfor under Kulturelle tilskud samt på dette tema:

Fra idé til virkelighed

Særligt for frivillige folkeoplysende foreninger

Aktivitetstilskud – frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
Uddannelsestilskud
Inventar og materiel
Ekstraordinær vedligeholdelse
Drift af egne og/eller lejede lokaler
Særlig indsats om tilgængelighed for børn og unge i foreningers egne lokaler

Folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning
Holte Volley IF - damerne
Tilskud til eliteidrætten i Rudersdal

Rudersdal Elitestøtteordning

I Rudersdal støtter man op om elite- og talentudviklingen inden for idrætsområdet i Rudersdal Kommune. Derfor eksisterer Rudersdal Elitestøtteordning. Ordningen er et samarbejde mellem Rudersdal Kommune og Team Rudersdal. Formålet med samarbejdet er at udvikle potentiale og skabe et udbytterigt netværk mellem idrætten og erhvervslivet.

Du kan se mere om, hvem der kan søge, hvornår og hvordan her:
Eliteidræt i Rudersdal