Folkeoplysningsudvalget i Rudersdal

Hvilke emner beskæftiger Folkeoplysningsudvalget sig med? Hvem sidder med i udvalget og hvilke ønsker har de til deres udvalgsarbejde? Læs kort om Folkeoplysningsudvalget og lær de enkelte medlemmer bedre at kende.

Folkeoplysningsudvalget består af repræsentanter for foreninger, spejdere, korps, aftenskoler, forskellige råd og Kommunalbestyrelsen, og sammensætningen afspejler mangfoldigheden i de folkeoplysende aktiviteter i Rudersdal Kommune.

Folkeoplysningsudvalget

Hvad går Folkeoplysningsudvalgets arbejde ud på?

Folkeoplysningsudvalget understøtter frivillige initiativer, der styrker demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Gennem sit arbejde med at udvikle folkeoplysningsområdet også mulighed for at støtte nye initiativer og projekter økonomisk.

Folkeoplysningsudvalgets hovedopgaver er blandt andre:

  • Fastlæggelse af principper og udvikling inden for folkeoplysningsområdet.
  • Godkendelse af nye foreninger.
  • Fordeling af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler).
  • Fordeling af tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (foreninger).
  • Anvisning af offentlige lokaler og udendørs anlæg, der er egnet til formålet.
  • Fordeling af tilskud fra Start- og udviklingspuljen.
  • Godkendelse af fordeling af tilskud i henhold til elitestøtteordningen.
  • Udtalelse om forslag til regler, budget og udviklingstiltag m.m.
  • Uddeling af kommunens idrætslederpris, ungdomslederpris og talentpris samt hædring af idrætsudøveres resultater.

Udvalget er bredt sammensat for at sikre, at alles interesser bliver hørt.

Der sidder medlemmer fra kommunalbestyrelsen, repræsentanter for den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskole), idrætsforeninger, foreninger med idebestemt børne- og ungdomsarbejde (spejder),

kunst-, musik-, teater eller amatørkulturelle foreninger, frivillige sociale foreninger og derudover er der repræsentanter fra Rudersdal Handicapråd, Rudersdal Seniorråd, bestyrelsen for Ung i Rudersdal, Musikskolerådet.

Se dagsordner og referater fra Folkeoplysningsudvalgets møder samt en oversigt over medlemmer: 

Folkeoplysningsudvalget 

Lær medlemmerne bedre at kende

Mød formanden for Folkeoplysningsudvalget Christoffer Emil Jexen

Læs et kort interview med formanden for Folkeoplysningsudvalget, Christoffer Emil Jexen, hvor han bl.a. fortæller, hvad arbejdet i udvalget betyder for ham og hvad han ønsker at sætte fokus på de kommende år.

Lidt om formanden

Jeg hedder Christoffer Emil Jexen, er 35 år og sidder i kommunalbestyrelsen, hvor jeg repræsenterer Enhedslisten. Jeg er selv opvokset i Birkerød og bor her nu igen med min kone Gry og vores søn Eddie på 6 år.

Vi bor i Keilstruplund, som ligger et stenkast fra Birkerød Idrætsanlæg, hvor min søn spiller på U6-holdet i Skjold Birkerød Fodbold. Selv er jeg så heldig at få lov at være frivillig forælder og hjælper til med at gennemføre træningen to gange om ugen. I mine yngre dage var jeg konkurrencesvømmer i Sigma Swim, og senere spillede jeg håndbold i Birkerød Håndboldklub, men det var dengang. Nu bruger jeg mest tid på politik og ølbryg. Udover det lokalpolitiske arbejde, så er jeg ansat som sekretariatsmedarbejder i Enhedslisten på Christiansborg – med ansvar for drift, økonomi, koordination med politikerne og en masse praktiske opgaver.  

Hvad betyder det for dig at være formand for Folkeoplysningsudvalget i Rudersdal Kommune? Og hvorfor er det vigtigt at have et Folkeoplysningsudvalg?

Titlen som formand betyder i selv ikke noget, men jeg er meget glad og stolt over at være en del af udvalget og det har været meget givende at komme helt tæt på de engagerede medarbejdere og de mange frivillige, som hver dag knokler for alle medlemmerne ude i foreningerne.

I Folkeoplysningsudvalget er vi en godt sammensat gruppe, hvor alle byder positivt og konstruktivt ind – og som udvalg repræsenterer vi foreningerne bredt. Foreningslivet er noget helt særligt og i et samspil mellem kommuner, frivillige og udøvere er fokus på at skabe fællesskaber gennem fx idræt - og det er helt uden, at det handler om at tjene penge eller skabe profit, det er unikt!

Løbende gennem året inviteres foreninger ind til vores udvalgsmøder og fortæller om deres projekter og dagligdagen - eller udvalget tager ud og besøger foreningerne. Fx besøgte vi Teatermajeriet og Vedbækgarden og det gør, at vi kommer tæt på foreningslivet, og de frivillige og på den måde får et indblik i virkeligheden. 

Et andet godt eksempel på er Skjold Birkerød Fodbold og FC Rudersdal, de to store fodboldklubber, som samarbejder om et ambitiøst projekt kaldet "FC Fællesskab". Projektet skal være med til at øge trivslen blandt børn og unge i de to klubber. Projektet er støttet økonomisk af de puljer, vi uddeler gennem Folkeoplysningsudvalget, og på den måde har vi været med til at tage et konkret skridt mod øget trivsel og mere fællesskab. Forhåbentlig kan det give gode fremskridt, men også erfaringer, som kan bruges mere bredt i resten af kommunens foreninger. Her spiller Folkeoplysningsudvalget en væsentlig rolle i at få både læring og erfaring bredere ud, så flest mulige får glæde og gavn af det konkrete projekt.

Er der særlige områder inden for Folkeoplysningsområdet du ønsker, der skal være særlig fokus på?

Der er flere områder, men overordnet er det vigtigste for mig at vi understøtter fritids- og foreningslivet og alle de mange frivillige. Det gør vi bedst ved at lytte og skabe rum, så der er plads til alle. Jeg er enormt optaget af, at børn og unge bliver en del af foreningslivet, og at vi hele tiden forsøger at fjerne de barrierer, der måtte være.

Særligt ’BROEN’ gør et stort og vigtigt stykke arbejde. ’BROENS’ arbejde består i at hjælpe børn i udsatte positioner med ind i foreningslivet. Det kan være i form af fx kontingentstøtte og økonomisk støtte til udstyr, men de sikrer også kontakten mellem barn og klub og laver det opsøgende arbejde der skal til. Det er meget beundringsværdigt! Jeg vil gøre mit til, at Rudersdal Kommune løfter den økonomiske støtte til ’BROEN’, så vi kan få endnu flere børn med ind i fællesskaberne. Det er godt givet ud, ikke bare for det enkelte barn, men for vores samfund som helhed.  

Også tilgængeligheden til vores foreningsliv for mennesker med et handicap, hvad enten det er et barn der mangler en arm, har ADHD eller andet, så har Folkeoplysningsudvalget en vigtig rolle - som vi via vores brede sammensætning i udvalget, kan give konkrete input i forhold til forbedringer, uanset om det handler om et simpelt gribehåndtag i bruserummet eller uddannelse af instruktører.

Og så har jeg et stort ønske om, at foreningslivet bliver inddraget i den grønne omstilling, og at Rudersdal kan være med til at gå forrest på det område. Men hvordan gør vi bedst det, når der er så mange forskellige typer af foreninger og ligeså mange forskellige behov? Jeg tror på, at vi via et godt samarbejde kan tage nogle vigtige grønne skridt.

Hvad er dit håb for de næste fire år – hvor du er en del af Folkeoplysningsudvalget men også for det arbejde udvalget udfører mange år ud i fremtiden?

Jeg håber først og fremmest at vi kan få afværget de store besparelser som er foreslået på kulturområdet og dermed kommunens foreningsliv. Jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at vi kan fortsætte det gode arbejde der er allerede er i gang og som har været det længe. Og så vil jeg knokle for et stærkt og forøget fokus på børn i udsatte positioner, plads og tilgængelighed for borgere med et handicap – samt at foreningerne i højere grad for mulighed for at sætte fokus på den grønne dagsorden!

Interviewet er fra efteråret 2022. 

 
Mød næstformanden for Folkeoplysningsudvalget Nada Nanaah

Lidt om næstformanden

Nada Naanaah

 Jeg hedder Nada Naanaah. Jeg er 59 år og arbejder som sosu-assistent i Lyngdal, som er en del af Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden. Jeg er gift med Allan, som er civilingeniør, og sammen har vi en søn, Wasseem, som læser på DTU. Jeg er fra Syrien og har boet i Danmark i over 20 år.

Jeg er en varm og engageret person. Jeg holder ikke taler, men handler. Jeg lytter og reagerer, og så møder jeg altid folk med et åbent og ærligt sind.

Jeg har gennem flere år været engageret i frivilligt arbejde. Jeg har stiftet Dansk-Syrisk Kulturforening, som jeg er formand for. Foreningen har 220 medlemmer og tilbyder en helhedsorienteret indsats, baseret på en række kompetenceopbyggende, netværksskabende og kulturelle indsatser. Foreningen har til huse i Kulturcenter Mariehøj og er en del af netværket der. Det er vigtigt for mig, at foreningen deltager så meget som muligt i kulturelle aktiviteter i kommunen. Jeg tror nok, jeg kan sige om mig selv, at jeg har en stor arbejdsevne.

Hvad betyder det for dig at være en del af Folkeoplysningsudvalget i Rudersdal Kommune?

Det giver mig et socialt ansvar og en samfundsindsigt, som er vigtig for mig.

Hvorfor er det vigtigt at have et Folkeoplysningsudvalg?

Fordi folkeoplysning på alle niveauer er med til at skabe social bevidsthed, større indsigt  og mere socialt samvær i kommunen.

Med dit kendskab til Folkeoplysningsudvalget og det arbejde der udføres – hvad skal der så være mere af og hvad skal der være mindre af?

Jeg kunne forestille mig, at der i Folkeoplysningsudvalget måske blev mere hurtigere arbejdsgange og mere direket kontakt til foreningerne.

Hvad er dit håb for de næste fire år – hvor du er en del af Folkeoplysningsudvalget men også for det arbejde udvalget udfører mange år ud i fremtiden?

Mit håb er, at vi stadig kan være med til at  sikre og styrke  det meget aktive foreningsliv, der er i kommunen, og også være med til at hjælpe og støtte nye initiativer - gøre det attraktivt at skabe nye foreninger, nye kulturelle aktiviteter og initiativer uden for meget bureaukrati.

Udvalget burde efter min mening får løbende nye kræfter og nye ansigter.

Samtidig burde vi mødes med Folkeoplysningsudvalg fra andre kommuner for at udveksle erfaringer og lærer fra hinanden, hvad der er bedst for borgere gennem foreningsliv.

Og her til sidst - er der særlige områder/emner inden for Folkeoplysningsområdet du ønsker der skal være særlig fokus på?

For mig er det vigtigt, at der bliver et større fokus på at få flere unge ind i folkeoplysningsarbejdet. Der mangler unge i foreningerne og i det frivillige arbejde. Det er vigtigt at forsøge at finde måder at motivere unge til at gå ind i foreningsarbejdet og til at skabe nye foreninger.

Interviewet er fra efteråret 2022. 

Mød kommunalbestyrelsesmedlem Julie Quass

Læs et kort interview med Julie Quass, medlem af kommunalbestyrelsen og Folkeoplysningsudvalget i Rudersdal Kommune, hvor hun fortæller om arbejdet i Folkeoplysningsudvalget.

Lidt om Julie Quass

Julie Quass


Jeg hedder Julie Quass, er 44 år og er født og opvokset i Birkerød og bor nu i Holte med min mand og tre børn. 

Jeg er uddannet advokat, men arbejder nu som juridisk chef i en virksomhed.  Jeg blev valgt ind i Kommunalbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti ved sidste kommunalvalg og sidder i Folkeoplysningsudvalget som repræsentant for kommunalbestyrelsen.

Jeg har tilbragt en stor del af mit liv i en håndboldhal, da jeg selv har spillet håndbold først for Birkerød Håndboldklub og sidenhen for Holte Håndbold og sidst FIF på Frederiksberg, og nu spiller alle mine tre piger for Holte Håndbold/Rudersdal Håndbold. Og jeg selv er aktiv frivillig i klubben som holdleder for to af holdene.   

Den fritid, der er tilbage, bruges sammen med venner og familie samt på løb i vores skønne natur.

Hvad betyder det for dig at være en del af Folkeoplysningsudvalget i Rudersdal Kommune? 

Jeg er rigtig glad for at være en del af Folkeoplysningsudvalget i Rudersdal, da det er så vigtigt, at vi har et aktivt og velfungerende foreningsliv, hvor der er plads til alle. Danmark har et unik foreningsliv og det skal vi værne om. Vi har mange frivillige, men jeg kan desværre også se, at mange af de frivillige er ældre borgere, og vi skal sikre os, at vi får givet denne vigtige kultur videre til de næste generationer, for vi kan kun have et velfungerende foreningsliv, hvis vi har mange frivillige. Jeg håber, at jeg kan være med til at skabe øget opmærksomheden omkring dette og sikre, at vi bliver ved med at have et aktivt og velfungerende foreningsliv.  

Hvorfor er det vigtigt at have et Folkeoplysningsudvalg?

Det er vigtigt at have et Folkeoplysningsudvalg, fordi det er med til at understøtte vores fritids- og foreningsliv i Rudersdal. 

Og et aktivt og velfungerende fritidsliv er med til at give vores borgere en sund fritid med mulighed for at få nye venskaber samt dyrke venskaber og derigennem skabe et lokalt tilhørsforhold. 

Igennem det arbejde, der foretages i Folkeoplysningsudvalget, er vi med til at understøtte et aktivt og velfungerende foreningsliv for alle, uanset om du er barn, ung eller voksen. 

Hvad er dit håb for de næste fire år – hvor du er en del af Folkeoplysningsudvalget men også for det arbejde udvalget udfører mange år ud i fremtiden? 

Der er så mange børn og unge der mistrives derhjemme og i skolen. Derfor er det rigtigt vigtigt, at vi som kommune sørge for at have tilbud også til børn og unge, så vi kan tilbyde dem et frirum fra hverdagen. For jeg tror på, at et sund fritidsliv er med til at styrke børns trivsel, selvværd og kammeratskab. 

Og her til sidst - Er der særlige områder/emner inden for Folkeoplysningsområdet du ønsker der skal være særlig fokus på?

 Jeg er meget optaget af, at vi skal have tilbud til alle, uanset hvem man er og hvilke behov man har. Undersøgelser viser, at kun 10% af børn med særlige behov er aktive i foreningslivet. I Rudersdal har vi ca. 200 børn, der modtager specialundervisning og mange af dem er ikke aktive i foreningslivet, til trods for at vores foreninger har plads og kan rumme dem. Jeg vil derfor gerne sætte øget fokus på dette, eventuelt igennem et samarbejde med Specialsport.dk, der er en non profit organisation, der hjælper børn og unge med særlige behov og handicap til et aktivt foreningsliv, så vi kan hjælpe disse børn og unge ind i et fællesskab og forhåbentlig give dem nogle succesoplevelser og derigennem styrke deres selvværd.

Interviewet er fra efteråret 2022.

 
Mød medlem af Folkeoplysningsudvalget Lars Engelberth

Læs et kort interview med Lars Engelberth, medlem af Folkeoplysningsudvalget i Rudersdal Kommune, hvor han fortæller om arbejdet i Folkeoplysningsudvalget.

Lidt om Lars 

Lars Engelberth

Jeg hedder Lars Engelberth, er 62 år opvokset i Roskilde og boet i Birkerød siden 1997. Jeg er uddannet akademiøkonom fra Niels Brocks Handelsakademi. Jeg har af flere omgange siddet i kommunalbestyrelserne i Birkerød og Rudersdal – og sidder nu i Folkeoplysningsudvalget på den ene af idrættens to repræsentanter.

Jeg er formand for Rudersdal Idrætsråd – som er paraplyforening for alle idrætsforeninger i Rudersdal Kommune.

Mit eget aktive idrætsliv har primært været inden for håndbold, men jeg har også været divisionsdommer i 10 år i håndbold, spillet fodbold og badminton. Lige nu strækker min idrætsaktivitet sig mest til 10-15 golfrunder om året – meget gerne sammen med min hustru. Sammen har vi tre voksne drenge, som alle har dyrket idræt i deres ungdomsliv.

Jeg arbejder til dagligt i Danske Spil / Klasselotteriet, hvor vi samler overskud til uddeling via Kulturministeriets puljemidler til det grønne område, idrætslivet og foreningslivet.

Foreningslivet i Danmark er nøglestenen for al det frivillige arbejde i idrætsverden. Forestil dig at alle foreninger lukkede ned – så kan jeg love dig for, at der ville komme gang i kommunerne for at få dem genoprettet. Godt nok er det kommunerne, der skaber rammerne i forhold til faciliteter – men det er foreningerne, der udfylder rammerne med aktiviteter – det skal vi huske hver dag at sætte pris på. Du skal huske at takke dine frivillige i de foreninger du kommer – for den store indsats der ydes – og måske skal du overveje om du også kan bidrage...

Mistrivsel blandt unge er oppe i tiden – og den skyldes meget ofte, at mange unge holder sig for sig selv. Måske har covid-19 været med til at styrke denne ensomhed – hvilket er trist. Jeg oplever dog i mange foreninger, at unge trives i stærke fællesskaber og holder sig aktive gennem deres sport. Det er sundt at have disse idrætsfrirum i hverdagen, sundt for fysisk velvære og selvværd

I Folkeoplysningsudvalget arbejder vi med en økonomi, som sagtens kunne være stærkere. Den er jo betinget af lovgivning og politisk velvilje. Flere foreninger kæmpe med renovering af deres faciliteter, andre foreninger kæmper med manglende faciliteter – og dem kan vi ikke hjælpe i Folkeoplysningsudvalget – det skal besluttes i Kultur- og Fritidsudvalget.

Jeg kunne godt tænke mig, netop fordi idrætslivet er så sundt på mange parametre, at vi får endnu flere børn og unge ind i foreningslivet – uanset om det er idræt, spejder eller en anden aktivitet. Helt konkret kunne jeg godt tænke mig at finde lidt økonomi til nogle kommunale idrætsdage på skoleområdet – hvor også foreningslivet bød ind med planlægning og gennemførelse – det kunne være spændende at udvikle et bedre samarbejdet mellem skolesektoren og idrætsforeningerne – det ville faktisk være ren win-win.

Interviewet er fra februar 2023. 

 
Mød medlem af Folkeoplysningsudvalget Sabine Christensen

Læs et kort interview med Sabine Christensen

Lidt om Sabine 

Sabine Christensen

Jeg hedder Sabine Christensen, er 55 år, tysk statsborger og har boet Danmark i 15 år. Gift med Flemming, og vi har to børn på 13 og 16 år. Jeg er IT uddannet og har arbejdet som software udvikler, konsulent, projekt manager. De seneste 10 år har jeg været frivillig engageret, i diverse udvalg i skole og foreningslivet og som “event” frivillig.

I Folkeoplysningsudvalget er jeg som repræsentant for Musikskolen, og jeg har været medlem af musikskolerådet siden 2015. Musik var en fast element igennem hele min opvækst, det var en del af skoleskemaet og i min fritid sang jeg i to kor. Derudover lærte jeg at spille blok- og altfløjte. Begge dele gav - udover musikken - fantastiske muligheder for fordybelse, nye fællesskaber, oplevelser og ikke mindst kulturudvekslinger i ind- og udland.
I dag holder jeg af at kunne overvære kulturelle oplevelser som musik, billedkunst, teater og dans - til og fra alle aldre.

Musiktilbud for alle er en hjertesag for mig, og jeg er derfor glade for at Musikskolen har fået mulighed for at samarbejde endnu mere med folkeskolen. Der arbejdes på koncepter for længerværende forløb, hvilket alle i Musikskolen ser meget frem til.

Hvad betyder det for dig at være en del af Folkeoplysningsudvalget i Rudersdal Kommune?

Personligt har jeg lært meget om kommunen (og Danmark) ved at være en del af Folkeoplysningsudvalget, og jeg sætter stor pris på det større indblik man får i de forskellige folkeoplysende tilbud i kommunen. Som medlem er hver og en med til at understøtte den demokratiske proces: Kulturområdet er tovholder og lægger det kæmpe forarbejde der skal til. At komme med spørgsmål, indspark, bemærkninger og tilslutninger til møderne er det vi som repræsentanter for hver vores område er sat til for.

Hvorfor er det vigtigt at have et Folkeoplysningsudvalg?

Folkeoplysning er til for borgerne, derfor skal borgerne også være en del af beslutningsprocessen når der fordeles tilskud etc.

Med dit kendskab til Folkeoplysningsudvalget og det arbejde der udføres – hvad skal der så være mere af og hvad skal der være mindre af?

Jeg ville ønske, at der var flere af de små aktøre, der ville benytte sig af de mange mulighederne for at søge tilskud. Ellers synes jeg, at alle os borgere gerne må kløe endnu mere på med gode ideér til fremtidens foreningerne og det gode og bæredygtige foreningsliv. Der er en flot udbud i kommunen i dag, men måske kan vi finde frem til flere fællesskaber og initiativer for at komme nutidens udfordringer, som f.eks. folkesygdommen “mistrivsel”, til livs?

Hvad er dit håb for de næste fire år – hvor du er en del af Folkeoplysningsudvalget men også for det arbejde udvalget udfører mange år ud i fremtiden?

Jeg håber, at der kommer flere aktører fra alle alderstrin, der vil fællesskaber, hvor alderen faktisk ikke betyder noget, fordi der holdes af og læres af på tværs af generationer. Mit håb er derfor, at vi dropper konkurrence tænkning mellem generationer (også politisk!) og husker at de ældre kan lære fra de unge og omvendt, f.eks. madlavningens gamle dyder og nutidens life-hacks. Der håber jeg, at der kommer flere gode idéer og initiativtager på banen. Og så så jeg gerne flere borgere fra aldersgruppen 25-50 år, der byder ind og bliver en del af folkeoplysningsudvalget.

Og her til sidst - Er der særlige områder/emner inden for Folkeoplysningsområdet du ønsker der skal være særlig fokus på?

Fastholdelse og rekruttering af unge aktøre og frivillige, og at der banes vej for flere med mod på at kaste sig ud i nye, måske “skæve”, idéer.

Interviewet er fra maj 2023.

Mød medlem af Folkeoplysningsudvalget Jack Otto Kristensen

Lidt om Jack

Jeg har været Rudersdal-borger i lidt over 10 år og bor i Birkerød. Kultur i mange afskygninger er en vigtig interesse. Det gælder også borgerdrevet aktivitet og samarbejde i vores kommune.
Det har ført til, at jeg som formand for Rudersdal Kulturparaply har koordineret Birkerød Kulturnat i 10 år og også er involveret i Nærum Kulturdag og Vedbæk Havnedag. Allerede inden jeg flyttede til kommunen var jeg aktiv i Ny Musik i Birkerød, og jeg har været med i Birkerød Torvedage siden starten.

Fagligt er jeg cand.merc. med erfaring fra marketing, analyser og projektledelse – både som ansat og som selvstændig. Jeg har været lidt lokalpolitisk aktiv, - men ”ikke så meget, at det gør noget”. Jeg er i Folkeoplysningsudvalget som repræsentant for kulturelle foreninger.


Hvad betyder det for dig at være en del af Folkeoplysningsudvalget i Rudersdal Kommune?

Det er en direkte vej til at påvirke en masse af de spændende aktiviteter, der drives frem af engagerede Rudersdal-borgere. Desuden giver det gode kontakter og en værdifuld viden om, hvad der sker i vores område. Det gør det lettere at skabe samarbejde om aktiviteter.

Hvorfor er det vigtigt at have et Folkeoplysningsudvalg?

Ud over selve arbejdet i udvalget har det også funktion med at kæde foreninger og andre aktive sammen med arbejdet i kommunen. Det giver meget bedre samarbejdsmuligheder. 


Med dit kendskab til Folkeoplysningsudvalget og det arbejde der udføres – hvad skal der så være mere af og hvad skal der være mindre af?

Ingen gode råd her, da jeg synes, at udvalget ”rammer skiven” i forhold til sine opgaver. Den del jeg sætter størst pris på er, når vi besøger foreninger og andre aktive. 

Hvad er dit håb for de næste fire år – hvor du er en del af Folkeoplysningsudvalget men også for det arbejde udvalget udfører mange år ud i fremtiden?

Udvalget beskæftiger sig med meget forskellige tiltag og aktiviteter; og det er godt. Mit håb er, at vi når så bredt ud, at der er noget for alle. Problemet er, at dem der har mest behov ikke altid er dem, det er lettest at inkludere. – Men lad os prøve alligevel. Og så er det mit håb, at udvalget (fortsat) virker for at fremme samarbejde, så alle de gode tiltag i både foreninger og i kommunen styrker hinanden til glæde for et levende Rudersdal.

Interviewet er fra maj 2023.