Oprettelse af ny bruger

Som forening er man underlagt nogle simple krav og regler, som skal opfyldes hvis man ønsker at oprette en ny forening.

Ved oprettelse af en ny forening, skal der forventes en svartid på godkendelsen, nogle foreningstyper har en svartid på op til 2 måneder, da de skal godkendes af Folkeoplysningsudvalget.

Gå til formular

Forening

Foreninger, der tilbyder idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvor der er tilknyttet deltagerbetaling.

Bliver jeres forening registreret som forening med frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, kan I

  • søge om aktivitetstilskud for børn og unge under 25 år

  • søge om lokaletilskud til egne og lejede lokaler og lejrpladser for børn og unge under 25 år

  • søge om tilskud til lederuddannelse for instruktører og ledere samt uddannelse af bestyrelsesmedlemmer

  • låne/leje kommunale lokaler og udendørsanlæg

  • vælge medlemmer til Folkeoplysningsudvalget

Selvorganiserede grupper

Som selvorganiserede gruppe kan man låne/leje kommunale lokaler og udendørsanlæg og søge nogle former for tilskud.

Privatperson

Som privat bosat i Kommunen kan man låne/leje kommunale lokaler og udendørsanlæg mod betaling.

Virksomhed

Opret jer som en virksomhed

Intern afdeling/kommunal institution

Opret jer som en intern afdeling eller kommunal institution