Foreninger, der modtager tilskud eller låner lokaler, har pligt til at afgive erklæring om, at de aktivt indhenter børneattester på deres ledere og trænere. Erklæringen er en betingelse for, at kommunen kan yde tilskud eller anvise lokaler.

Bemærk, at kommunen kun skal modtage erklæringen om, at foreningen overholder loven om børneattester. Selve børneattesterne skal aldrig sendes til kommunen, men er udelukkende til foreningens eget brug.

Der skal indhentes børneattester på alle personer, som har kontinuerlig kontakt med børn under 15 år. Du kan læse mere og bestille attesten her:

Børneattest​

HVEM, HVORDAN OG HVORLEDES

Er I i foreningen i tvivl om, hvornår og hvem der skal indhentes børneattester på, kan I søge vejledning på jeres forbunds hjemmesider. I kan finde gode råd og vejledning på DGI's hjemmeside:

Børneattester

ERKLÆRING OM BØRNEATTEST

Erklæring om børneattest skal afgives én gang årligt til den kommune, som foreningen hører under. Det er foreningens tegningsberettigede, der afgiver erklæringen på foreningens vegne.

Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver har direkte kontakt med børn under 15 år.

Det betyder, at alle foreninger, der modtager tilskud eller låner lokaler i Rudersdal Kommune skal afgive en erklæring om indhentelse af børneattester overfor kommunen. Afgivelse af erklæringen påfører ikke foreningen at indhente børneattester, når foreningen ikke ansætter eller beskæftiger personer med direkte kontakt med børn under 15 år. Pligten gælder derfor alle foreninger, uanset om foreningen har børn eller unge som medlemmer eller ej.  

Din forening afgiver erklæringen under ’Rediger foreningsoplysninger’ her i portalen. Du skal være logget på systemet for at kunne afgive erklæringen. Erklæringen afgives ved at sætte hak i feltet ved ’Erklæring af børneattest’. Du afgvier erklæringen allernederst på siden.

Er du i tvivl, kan du kontakte foreningskonsulent Bo Eriksen i Rudersdal Kommune på tlf. 46 11 56 17 eller boe@rudersdal.dk.