Bakkehusets Aftenbridgeklub

Beskrivelse

Kontaktperson

Kontaktoplysninger

Bakkehusets Aftenbridgeklub

c/o Henning Gjelstrup Kristensen, Viekær 12 B

2950 Vedbæk

Tlf.:51346246

Email:hgk@fasttvnet.dk

Hjemmeside:

CVR nr.:38604090

Aktiviteter

Kort