Vedbæk Garden

Beskrivelse

Vedbæk Garden har lokaler i Kulturcenter Mariehøj. Vi er ca. 50 piger fra 8 til 20 år primært fra Rudersdal og omegn. Vedbæk Garden består af et tambourkorps og et brass band. Garden stiller op til 40-50 arrangementer om året herunder Vedbæk Havnedag, julekoncerter i området, koncerter på plejehjem og diverse gardertræf i Danmark. Gardens formål er musik og fællesskab, og vi skaber et miljø hvor den sociale og personlige udvikling er højeste prioritet. 

Vores bestyrelse består af 8 ulønnede frivillige valgt for 2 år af gangen. Vores lærerstab er fra Musikkonservatoriet, Søværnets Tambourkorps og den Kongelige Livgarde.  Garden får tilskud til driften fra Rudersdal Kommune. Vores egne indtægter samt tilskud fra fonde mv bliver brugt til instrumenter, uniformer og øvrig drift. 

Kontaktperson

Formand

Kontaktoplysninger

Vedbæk Garden

Øverødvej 246 B

2840 Holte

Tlf.:29461065

Email:vg@vedbaekgarden.dk

Hjemmeside:vedbaekgarden.dk

CVR nr.:29113467

Aktiviteter

Kort