Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum

Beskrivelse

Kontaktperson

Kontaktoplysninger

Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum

Vilhelm la Coursvej 5A

3460 Birkerød

Tlf.:

Email:blamblf@gmail.com

Hjemmeside:birkerødlokalhistriskearkivogmuseum.dk

CVR nr.:29676305

Aktiviteter

Kort