Godfar.dk, Børn og Fædrenetværk (Frivilligcenter Rudersdal)

Beskrivelse

Godfar.dk er et børn og fædrenetværk, der kæmper for fuldt ud lige forældrerettigheder i både lovgivninger, forvaltningen og i det samlede familesystemet (inkl. børnehaver, skoler og alle andre familieinstitutioner), samt et totalt ligeværdigt familieretsligt område mellem mor og far, så børn og fædre, også efter skilsmisse, kan sikre deres børn, at de får lige meget mor og far, både i tid med forældre og familiesider, med ligedelte ressourcer og lige meget styringskraft over barnets opvækst.

Sådan er det absolut ikke i dag !!! I dag, har en far og barn (og fædrefamilien) ingen rettigheder til hinanden og man blokerer derfor at en far har hjemmel til at sikre sit barn god trivsel, udvikling og et godt liv, og "man" respekterer slet ikke barn og fars (og også farfamiliens) ret til et normalt familieliv, sammen. Som det ellers skal jf. Menneskeretten og EU's charter samt under de 17 verdensmål. Det går tusinder af børn og familier ned på hvert eneste år - på grund af vanvittig kønsdiskrimination inde i de offentlige systemer - et dybt dysfunktionelt familieretssystem og en lallende lovgivning, et totalt egenrådig forvaltning med tusinder af sager om omsorgssvigt, svigt af ansvar og forpligtigelser og bevist selektion af hvad man vil og ikke vil - uden for lov og ret, hvor ingen i de offentlige systemer kontrolleres, om de overhovedet overholder dansk lov og ret ?
Det går selvfølgelig ikke !

Vi har, så at sige, på det samlede familieretslige område, et system i systemet, der kan - og gør - lige hvad de vil - ofte dybt skadeligt og ulovligt overfor barn, far og farfamlie, og det er koster enorme kræfter (og ressourcer fra barnet) for hvert enkelt barn og farfamilie, at få rettet op i systemet - for de vil ikke. Systemet vil ikke høre. Det går ikke . . . Børn tager skade af det, hver eneste dag. DET VED VI I GODFAR.DK fra hundreder af sager. Og her taler vi ikke papir sager, men menneskesager.

Derfor er Godfar.dk, i dag, en samling af godt 1000 støtter - mere eller mindre aktive - der samarbejder med en lang rækker familieorganisationer om, at opnå et sundt familieretsligt område, så alle slipper for alt de nedrige ubehageligheder systemet tilføjer til børn, fædre og fædrefamilier - uden nytte eller årsag.

Vi er lige mange mænd og kvinder, og vi er fra alle samfundslag - alle indtægtslag - og fra alle egne af landet, med centrum i Rudersdal.

Vi kæmper så at sige for det indlysende : Sunde børn og famlier  - også efter skilsmisser !

KORT OM KRAV TIL OMRÅDET : 

1. Automatiske deleordninger ved skilsmisse, med mindre forældrene kan aftale andet i enighed.
2. Fuldt ud ligeværdigt forældreblik på begge forældre, som ligeværdige gode varetagere af deres barn - i alle blik ind i en børneskilmissesag.
3. Fejl og fusk i systemet skal være strafbart for enhver der arbejder på det samlede familieområde.
4. Der skal nedsættes en far-barn skilsmissekommision (af far-barnorganisationer), der skal kuglegrave, hvordan forældrediskriminationen er sket inde i systemet - imod far og barn - i de sidst 60 år, og hvordan man retter op ?
5. Man afskaffer BOPÆL- OG SAMVÆRSFORÆLDER FORSKELSBEHANDLINGEN og ligestiller mor og far, som havende lige meget ret til et normalt familieliv med deres fælles barn.
6. Man skal i alt lovgivning, forvaltningsblik og praktisk håndtering af børneskilsmissesager, certificere enhver der arbejder på området, hvorfra man kan ekskluderes og fratges fx. familieadvokat bestalning, hvis man deltager i konfliktoptrappende rådgivning etc. 
 

Alt sker for børns bedste, så de kan få et så normalt, godt liv uden for meget offentligt system bøwl, hvor en forælder kan konflikte den anden forælder ud af et barns liv.

Kontaktperson

 • Formand
  Søren Dresmer-Hansen
  Trørødvej 71, st
  2950
  Vedbæk/Trørød
  22831919

Formand

 • Navn Søren Dresmer-Hansen
  Adresse Trørødvej 71, st
  Postnummer 2950
  By Vedbæk/Trørød
  Telefon 22831919

Kontaktoplysninger

Godfar.dk, Børn og Fædrenetværk (Frivilligcenter Rudersdal)

Trørødvej 71, st.

2950 Vedbæk

Tlf.:22831919

Email:godfar@godfar.dk

Hjemmeside:www.Godfar.dk

CVR nr.:35756418

Aktiviteter

 • Børn, unge og familier
 • Børnekultur
 • Debat, foredrag og undervisning
 • FNs 17 verdensmål
 • Fodbold
 • Humanitært arbejde
 • Politisk arbejde
 • Sociale aktiviteter
 • Sociale netværk
 • Socialt samvær
 • Sports- og lystfiskeri
 • Studiekredse
 • Støtteforeninger
 • Sundhed og sygdom
 • Ungdomskultur
 • Ældreaktiviteter

Kort