Spring til indhold

Søg tilskud

Søg tilskud

Du kan som frivillig eller forening søge tilskud til en lang række forskellige formål. Det kan være tilskud til drift,  arrangementer, aktiviteter, samarbejdsprojekter, lokaler, materialer m.m.

Tilskud du kan søge til projekter, arrangementer og lignende

Start- og udviklingspuljen

Her og nu-puljen – en del af Start- og udviklingspuljen

Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver

Kulturelle tilskud

Ungekulturpuljen

Tilskud til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i serviceloven

Aktiverende og forebyggende tilbud efter § 79 i serviceloven

Tilskud til inklusionsassistent i foreningen

Åben Skole-samarbejde 2019-20

Tilskud til mindre kulturprojekter (Fra ide til virkelighed)

Tilskud til liv i byrum og lokalområder

Holte Volley IF - damerne
Tilskud til eliteidrætten i Rudersdal

Rudersdal Elitestøtteordning

I Rudersdal støtter man op om elite- og talentudviklingen inden for idrætsområdet i Rudersdal Kommune. Derfor eksisterer Rudersdal Elitestøtteordning. Ordningen er et samarbejde mellem Rudersdal Kommune og Team Rudersdal. Formålet med samarbejdet er at udvikle potentiale og skabe et udbytterigt netværk mellem idrætten og erhvervslivet.

Du kan se mere om, hvem der kan søge, hvornår og hvordan her:
Eliteidræt i Rudersdal

Særligt for frivillige folkeoplysende foreninger

Aktivitetstilskud – frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Uddannelsestilskud

Ekstraordinær vedligeholdelse

Drift af egne og/eller lejede lokaler

 

Folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning