Spring til indhold

Seksuelle krænkelser i fritids- og foreningslivet

Seksuelle krænkelser i fritids- og foreningslivet

Det er vigtigt at have fokus på hensigtsmæssig adfærd og kommunikation mellem børn og unge og ledere, trænere, undervisere og øvrige frivillige i forenings- og fritidslivet. Dansk Idrætsforbund (DIF) har udarbejdet materiale, der kan bruges til at kunne forebygge og handle på grænseoverskridende adfærd og seksuel krænkelse.

DIF sætter i samarbejde med seks andre organisationer fokus på hensigtsmæssig adfærd og kommunikation mellem børn og unge og ledere, trænere, undervisere og øvrige frivillige i forenings- og fritidslivet for at kunne forebygge og handle på grænseoverskridende adfærd og seksuel krænkelse.

Materialet tager afsæt i virkelige hændelser og krænkelsessager og består af debatskabende spots, korte dokumentarer, digitale fortællinger, dilemmaøvelser og interaktive film, hvor man får mulighed for at reflektere over egne erfaringer, adfærd og handlemuligheder. Til alle dele af materialet er der udviklet lærings- og inspirationsaktiviteter. Gennem et beredskab kan børn, unge og voksne desuden hente akut hjælp, råd og vejledning til at handle på en mistanke eller, hvis de har oplevet grænseoverskridende adfærd og seksuel krænkelse.

Materialet findes på hjemmesiden:

Grænser brydes

Ungerådgivningen i Rudersdal

Du er også altid velkommen til at kontakte Ungerådvingingen:

ungeraadgivning@rudersdal.dk

Tlf.: 7268 5913