Spring til indhold

Opret en forening

Opret en forening

Hvis I vil oprette en forening, er der forskellige krav, du skal være opmærksom på. Kravene er lidt forskellige, alt efter om foreningen er folkeoplysende, kulturel eller har et frivilligt socialt formål. Her på siden kan du se de overordnede retningslinjer.

Sådan opretter du en forening

Betingelser

Skriv vedtægter

Søg om at få foreningen godkendt

Registrering i Foreningsregistret

Relevante steder, du også kan hente hjælp

Lovgivning

Er din forening en folkeoplysende forening, skal den leve op til kravene i Folkeoplysningsloven §§ 3-5 og §1 i Folkeoplysningsbekendtgørelsen.

Læs mere her om krav, du skal være opmærksom på i forbindelse med at I danner en forening:

Vi vil oprette en forening


FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

Læs mere om Folkeoplysningsloven (retsinformation.dk)