Spring til indhold

Ny coronastøtteordning - genstart af foreninger og frivillige kulturelle aktører

Ny coronastøtteordning - genstart af foreninger og frivillige kulturelle aktører

Foreninger, der er udfordrede på økonomi og motivation efter coronanedlukningen kan nu søge om ekstraordinært tilskud til aktiviteter i 2021.

Kultur- og Fritidsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget har afsat midler til støttepakker, der kan understøtte genstarten af kultur- og fritidslivet i Rudersdal Kommune.

Hvad lægges der vægt på?

Ved behandlingen af ansøgningerne lægges der vægt på, at foreningernes og aktørernes udfordringer skyldes coronasituationen, og at det ikke har været muligt at dække den manglende indtægt gennem udgiftsreduktion eller andre kompensationsmuligheder, herunder statslige støttepakker.

Hvem kan søge og til hvad?

Godkendte folkeoplysende aktivitetsforeninger samt frivillige sociale foreninger

Der ydes støtte til

  • Aktivitetsudviklende initiativer med fokus på genstart/åbning, herunder underskudsgaranti til enkeltstående aktiviteter
  • Sociale og kompetenceudviklende aktiviteter, der samler foreningen igen.
  • Støtte til coronaafledte hygiejneartikler (sprit, aftørringsservietter og mundbind mv.)

Godkendte kulturelle foreninger og frivillige kulturaktører

Der ydes støtte til

  • Reduktion af underskud grundet manglende indtægtsmulighed
  • Aktivitetsrelateret kompetenceudvikling eller aktiviteter der motiverer frivillige
  • Underskudsgaranti til allerede planlagte enkeltaktiviteter, der skal tilpasses coronarestriktioner
  • Tilskud til nye, mindre projekter, der afprøver nye formater og inddrager nye målgrupper.

Folkeoplysende voksenundervisningsforeninger kan ikke ansøge, idet det i tilknytning til aftenskolernes regnskabsaflæggelse er muligt at indarbejde coronarelaterede udgifter. Aftenskolerne har endvidere haft mulighed for at søge om regeringens hjælpepakker.

Da frivillige sociale foreninger allerede har haft mulighed for at overføre arrangementsrelaterede tilskud fra 2020 og 2021, tages dette i betragtning ved behandling af ansøgninger fra disse foreninger.

Hvornår kan du søge?

Der kan ansøges om tilskud i perioden 06.05 til 15.09.2021 via ansøgningsskemaerne nedenfor.

Der ydes tilskud så længe, der er budgetmæssigt dækning inden for de afsatte tilskudsbeløb i tre fordelingsperioder gældende for perioden den 06.05 til den 15.06, den 16.06 til den 18.08 samt den 16.08 til den 15.09.

Ansøgningen skal tage udgangspunkt i aktiviteter m.v. inden for foreningens formål og beskrive motiv, formål og økonomi. Der skal aflægges regnskab og afrapporteres senest 4 uger efter afholdelse af aktiviteten.

Hvordan ansøger du?

  • Godkendte folkeoplysende aktivitetsforeninger samt frivillige sociale foreninger

Søg via link her: 

Folkeoplysende aktiviteter

Har du spørgsmål til støttepakkerne eller ansøgningen, kan du kontakte foreningskonsulent Bo Eriksen på tlf.: 72 68 56 17 eller e-mail: boe@rudersdal.dk

  • Godkendte kulturelle foreninger og frivillige kulturaktører

Søg via link til (fremadrettet) her:

Kulturelle aktiviteter - fremadrettet

Søg via link til (bagudrettet) her:

Kulturelle aktiviteter ​- bagudrettet

Har du spørgsmål til støttepakkerne eller ansøgningen, kan du kontakte kulturkonsulent Merete Arnoldi på tlf.: 72 68 56 28 eller e-mail mear@rudersdal.dk