Spring til indhold

Hvad skal du vide, når du vil være frivillig?

Hvad skal du vide, når du vil være frivillig?

I Rudersdal Kommune lægger vi stor vægt på at inddrage borgere, foreninger og frivillige også i den kommunale opgaveløsning og aktivt understøtte frivillige indsatser. Som frivillig skal du føle dig velkommen og anerkendt i samspillet med de kommunale tilbud. Som frivillig indgår du ikke som erstatning for faguddannet personale, men dit bidrag supplerer de tilbud, der er i forvejen.

Hvad enten du involverer dig i indsatser, projekter eller opgaver, hvor kommunen er medspiller, eller du yder en frivillig indsats i helt andre sammenhænge, er der en række forhold, du bør være opmærksom på. Nedenfor finder du nogle af de vigtige ting, du bør overveje, før du bliver frivillig. 

 

Hvad skal du vide som frivillig?

Hvad skal jeg overveje, før jeg bliver frivillig?

Hvordan kan jeg afstemme forventninger med dem, jeg samarbejder med?

Skal jeg tegne forsikring?

Har jeg tavshedspligt?

Skal der indhentes børneattest?

Bliver jeg modregnet i kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge m.m.?

Kan jeg få skattefrie godtgørelser?

Er jeg omfattet af arbejdsmiljøreglerne, når jeg er frivillig på en arbejdsplads?

Er der særlige regler, hvis jeg har med fødevarer at gøre?