Spring til indhold

Organisering og politikker

Organisering og politikker

Her kan du læse om, hvordan vi arbejder med frivillighed i Rudersdal Kommune.

Frivillighedspolitikken – en politik om frivillighed og folkeoplysning

Rudersdal Kommunes frivillighedspolitik er udarbejdet i 2013 og er blevet til i et tæt samspil mellem kommunens frivillige aktører, borgere, foreninger, organisationer, politikere og kommunale fagområder.

Frivillighedspolitikkens overordnede mål er at skabe så gode og optimale rammer som muligt for den samlede frivillige indsats i Rudersdal Kommune.

Politikken rummer det brede frivillighedsperspektiv, det folkeoplysende, det frivillige sociale samt det kulturelle aspekt i forhold til frivillige kulturaktører, og udstikker de overordnede rammer og værdier for arbejdet med frivillighed i kommunen.

Frivillighedspolitikken tager afsæt i fire centrale værdier:

  • Det er enkelt at være frivillig i Rudersdal Kommune
  • Det aktive medborgerskab og det frivillige initiativ understøttes
  • Frivillige indsatser involverer og giver indflydelse
  • Frivillighed anerkendes som et væsentligt fundament i Rudersdal Kommune

Frivillighedspolitikken i Rudersdal Kommune består foruden den overordnede værdipolitik, der indeholder værdierne for frivillighed, også af en hvidbog med relevant viden om frivillighedsområdet samt fire frivillighedstemaer, som beskriver de konkrete rammer og vilkår.

Du kan finde det hele her:

Frivillighedspolitikken​

Hvidbog til frivillighedspolitikken​

Rammer og vilkår – se under Frivillighedspolitik​
 

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget i Rudersdal Kommune består af 15 medlemmer, der alle har stemmeret. Udvalgets er sammensat af repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, aftenskoler, forskellige foreningsgrupperinger samt repræsentanter fra Seniorrådet, Handicaprådet, Musikskolerådet, Bestyrelsen for Ung i Rudersdal og fra et ungdomsforum eller beslægtede ungdomsgrupper.

Udvalget holder møde 9 – 10 gange årligt og varetager bl.a. opgaver som:

·      Fastlæggelse af principper og udvikling inden for folkeoplysningsområdet

·      Godkendelse af nye foreninger

·      Fordeling af tilskud

·      Anvisning af lokaler og udendørs anlæg

·      Udtalelse om forslag til regler, budget og udviklingstiltag m.m.

·      Uddeling af kommunens idrætslederpris, ungdomslederpris og talentpris.

Folkeoplysningsudvalget vælges for en 4-årig periode, der følger den kommunale valgperiode.

Du kan læse mere om folkeoplysningsudvalget arbejde og finde dagsordener og referater fra møderne i udvalget her:

Andre råd og udvalg​

Læs styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget her​

 

Frivillighedsnetværket i Rudersdal

Frivillighedsnetværket i Rudersdal blev etableret i 2015 som en af de første handlinger afledt af Rudersdal Kommunes tværgående frivillighedspolitik.

Frivillighedsnetværket har til formål at sætte fokus på og styrke frivilligheden på tværs af Rudersdal Kommune. Det fungerer som en tænketank, der rådgiver kommunens administration, og som en idégenerator, der kvalificerer og kommer oplæg til nye indsatser på frivillighedsområdet.

Desuden er netværket med til at bygge bro, skabe videndeling og styrke samarbejdet på tværs af kommunen både internt og eksternt.

Frivillighedsnetværket har en fast deltagerkreds, der består af kommunale medarbejdere fra forskellige fagområder, frivillige og repræsentanter for organisationer og foreninger i Rudersdal Kommune. Netværket holder møde 3 – 4 gange om året.