Frivilligcenter Rudersdal

Frivilligcenter Rudersdal

Frivilligcenter Rudersdal

Har du lyst til at hjælpe andre gennem frivilligt socialt arbejde, er der mange foreninger/organisationer og projekter, der løbende har brug for ekstra hænder. Du kan fx være besøgsven for ældre eller lektiehjælper for flygtninge, hjælpe til ved aktiviteter på ældrecentre, plejecentre eller bosteder, hjælpe til i genbrugsbutikker eller i humanitære projekter eller ved juleaftenarrangementer.

Mange oplever nye sider af sig selv, når de melder sig til frivilligt socialt arbejde, og har stor glæde af at møde nye bekendtskaber.

Læs mere om Frivilligcenter Rudersdal på deres hjemmeside:

Frivilligcenter Rudersdal