Spring til indhold

Verdensmål som tema i Rudersdal

I Rudersdal Kommune er der fokus på FN’s 17 Verdensmål som tema for mange forskellige indsatser.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at afholde en borgersamling med FN’s Verdensmål som omdrejningspunkt. FN's verdensmål

36 frivillige borgere, der udvælges ved lodtrækning, får mulighed for at drøfte alt fra værdier og temaer til ideer og mulige løsninger med det formål at komme med anbefalinger til politikerne om, hvordan Rudersdal omsætter Verdensmålene til lokale handlinger i et samspil med borgere, virksomheder og foreninger.

Borgersamlingen strækker sig over fire lørdage og en hverdag i perioden fra slutningen af oktober 2020 tilslutningen af januar 2021.

Læs mere om borgersamlingen her:

Borgersamling

Derudover er der rigtig mange gode eksempler på, at civilsamfundet har sat initiativer i værk, og at frivillige engagerer sig i gode indsatser, som kan relateres til verdensmålene f.eks.:

         Dette går godt i spændt med de initiativer kommunen har sat i søen inden for klima og energi:
         FNs Verdensmål

Har du ideer til nye initiativer, som kan relateres til verdensmålene, så tøv ikke med at tage kontakt til kommunens frivilligkonsulent Marie Bergmann på maber@rudersdal.dk eller 72 68 56 20 og få en uformel snak om mulighederne for samarbejde.