Unge ildsjæle viser vej

Et spændende og nytænkende samarbejde mellem Rudersdal Kommune og en flok unge kulturskabere har udfoldet sig henover efteråret og båret frugt. En ny retning for kommunens arbejde med unge i deres frie tid begynder at tage form.

Glem alt om forestillingerne om sløvsind og ligegyldighed. Her skal man løbe stærkt, hvis man skal følge med de unges samfundsengagement og ihærdighed for at skabe positiv forandring.

Så der løbes. I højt tempo og med stor entusiasme er Rudersdal Kommune i samspil med en arbejdsgruppe på 15 unge fra lokalområdet i fuld gang med at afsøge, hvordan kommunen kan bidrage til en bedre og mere attraktiv ungekultur. Samarbejdet skal resultere i kommunens nye ungestrategi, som forventes klar til foråret.

”Det er fantastisk at se, hvordan de unge med stor energi og entusiasme har kastet sig over udfordringen, og det ville være hovedløst, hvis vi som kommune ikke gik seriøst ind i opgaven at skabe langt større rum for det engagement” siger Jakob Kjærsgaard, formand for Ung i Rudersdals bestyrelse.

Unge ildsjæle i Rudersdal

Fire fokusområder

De unge har gennem et forløb på tre måneder udforsket ungekulturens udfordringer og potentialer og peget på fire temaer, som de finder særligt vigtige at rette fokus på. Ét af de fire temaer er netop udvidelse af mulighedsrum for unges engagement.

”Vi unge vil gerne deltage og tage ansvar. Vi kan selv finde løsninger på vores udfordringer, og vi har fået nogle gode idéer i løbet af de seneste måneder. Nu vil vi bare i gang med at føre dem ud i livet. Det har været lærerigt at indgå i dialog med kommunen. Jeg tror, at det er gået op for os alle sammen, at der er masser af tilbud kommunen udbyder, som vi ikke er klar over. Jeg håber at vi som unge i slutningen af denne proces nemmere kan få det nødvendige frirum, til at udfolde vores ideer" siger 17- årige Sander Rygaard, som er en del af arbejdsgruppen.

Det viser, de tre andre udvalgte temaer også med al tydelighed. Her er de unge nemlig gået sammen om en ambition om at skabe gode være- og mødesteder, at hjælpe unge med at få mere overskud og håndtere en stresset hverdag, samt bidrage til at nedbryde fordomme og negative adfærdsmønstre.

At sikre unges stemmer i demokratiske processer, vil derfor fremadrettet stå højt på dagsordenen i kommunen. Der skal arbejdes på at finde en måde at gøre det nemt og attraktivt for de unge at komme til orde, som supplement til de eksisterende strukturer.

En vigtig ressource

De fire udvalgte temaer har også været omdrejningspunkt for en række workshops, som arbejdsgruppen har faciliteret på skoler og gymnasier. Det har givet andre unge mulighed for at komme med nye perspektiver og anbefalinger til arbejdsgruppens arbejde.

”Vi står i en ekstremt privilegeret situation til januar, hvor de unges undersøgelser er afsluttet og de har fortalt os, hvilken vej, de ønsker, at vi skal gå indenfor ungeområdet. Jeg er stolt af, at vi i denne proces formår at skabe gode rammer for unges demokratiske deltagelse. De har virkelig vist os, at de absolut ikke er ligeglade, men tværtimod er en kæmpe ressource for vores lokalsamfund, og dermed i langt højere grad skal høres og inddrages i politiske processer”, understreger Jakob Kjærsgaard.

 

Læs mere hos Ung i Rudersdal