Succesklub skal have en søster

Vil du være med til at starte en ny Blixen Klub, hvor kvinder 60+ mødes om foredrag og samvær, udflugt og fællesskab?

Succesen med Blixen Klub er så stor, at der er venteliste på at være med i kvindefællesskabet i Rudersdal. På bare et år er det lykkedes at etablere en solid klub for kvinder over 60 år, som mødes hver tirsdag, hører foredrag, drikker kaffe og hygger sig. I fællesskabet er der også er plads til at tage på udflugt eller sætte en ny aktivitet i gang i. Kvinderne er strømmet til, og interessen for at være en del af fællesskabet er så stor, at det har været nødvendigt at lukke for tilgangen.

Populært koncept

Klubben mødes en gang om ugen. Klubben har ikke noget med litteratur eller Karen Blixen at gøre, men hendes stærke personlighed har inspireret til klubbens navn.

Berigende foredrag er kerneydelsen. Spændvidden af foredragene er stor, og rammerne for mødet og indholdet i arrangementerne står klubmedlemmerne selv for. I år har der fx været foredrag om H. C. Andersens rejser, hvordan man som 72-årig kan debutere som forfatter og maler, om IT-sikkerhed, samtalesalon, sameksistens i grænselandet og olympiske kvinder. Undertiden erstattes foredrag med en udflugt. I november bliver det fx til besøg på Vedbækfundene.

Alt er baseret på frivillig arbejdskraft, ligesom foredragsholderne kun honoreres med vin og klapsalver.  Medlemmer får mødeinvitationer pr mail, og prisen pr gang er 20 kr. til kaffe og kage. Inden for klubbens rammer opstår der selvstyrende grupper, der dyrker en fælles interesse.

Kom til infomøde

Mandag 18. november kl. 13.30 på Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246 B, 2840 Holte. Mød op og hør om Blixen Klubben også er noget for dig. Tilmelding modtages gerne på sos@stadil.net. Læs om Blixen Klubben og tilmeld dig ventelisten på: 

blixenklub.dk/rudersdal

Kontakt: rudersdal@blixenklub.dk

Vil du være med til at starte en ny Blixen Klub?

Blixen Klub og Frivilligcenter Rudersdal vil gerne hjælpe endnu flere til at blive en del af fællesskabet. Konceptet virker, og der er basis for at oprette en ny søster-klub. 41 kvinder står allerede på venteliste.

Hvis du er interesseret i at være med fra begyndelsen, er du velkommen til at deltage på informations- og opstartsmødet for den nye klub.

Det er en forudsætning, at en håndfuld kvinder vil være villige til at danne en aktiv styregruppe, som hjælpes godt i gang med arbejdet af tirsdagsklubbens erfarne kvinder og Frivilligcentret.