Spring til indhold

Søg fjerde runde af Aktivitetspulje til kulturaktiviteter

Slots- og Kulturstyrelsen har åbnet for ansøgninger til aktivitetspuljen til kulturaktiviteter fjerde ansøgningsrunde. Puljens fjerde runde løber fra den 1. marts frem til den 30. april 2021. Ansøgningsfristen er den 10. maj 2021.

I puljens fjerde periode gives der tilskud til kulturaktiviteter i perioden fra 1. marts - 30. april 2021. Ansøgningsfristen til denne periode er den 10. maj 2021. Ansøgere gøres opmærksomme på, at aktivitetspuljen til kulturaktiviteter er lukket for ansøgninger til aktiviteter i perioden fra den 1. marts til og med den 5. april 2021 efter statsministerens udmelding på pressemødet 24. februar 2021, da kulturaktiviteter, som finder sted i en periode og/eller et geografisk område, der er nedlukket, betragtes som på forhånd aflyst.

Aktivitetspulje