Samfundssind og ensomhed under Corona

Corona har berørt vores liv og vores fællesskaber med alt fra afstand og afsavn til samfundssind, nyt digitalt liv og et tættere forhold til naturen

Frivilligecenter Rudersdal har på baggrund af en række samtalesaloner udarbejdet en rapport, der gør status på ensomhed og samfundsind set i perspektivet af Coronasituationen, der har præget vores liv siden marts. 

Læs mere om rapporten og arbejdet bag på Frivilligcenter Rudersdals hjemmeside. 

Ensomhed og samfundssind