Spring til indhold

Rudersdal Frivilligjobportal

Frivilligportalen vil med årets udgang ikke længere være en del af hjemmesiden.

Folkeoplysningsudvalget har vedtaget at opsige abonnementet på Rudersdal Frivilligjobportal.

Det er dog stadig muligt at lave jobopslag for frivillige, som kan søges lokalt på den nationale frivilligjobportal frivilligjob.dk. Frivilligcenter Rudersdal vil afholde én årlige workshop med fokus på rekruttering af frivillige, samt om rådgivning af borgere, der søger frivilligjobs i Rudersdal Kommune. Desuden har Frivilligcenteret tilbud om sidemandsoplæring og hjælp til at lægge opslag på jobportalen til alle, som har behov for det. Kontakt Frivilligcenteret for nærmere information.