Retningslinjer for genåbning af foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter – indendørs

Anden fase af en kontrolleret genåbning udvides.

Anden fase af en kontrolleret genåbning, pr. 27 maj 2020 udvides, så den også omfatter genåbning af foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter – indendørs.

Hvad betyder det ?

Det betyder, at Rudersdal Kommune genåbner indtil videre følgende steder for foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter:

  • Kulturcenter Mariehøj
  • Kulturcenter Mantzius  
  • Havartigården

Ovenstående 3 faciliteter genåbner for foreningerne fra mandag den 8. juni 2020. Lokaler kan bookes fra onsdag den 3. juni 2020, ved henvendelse til lokalebooking@rudersdal.dk eller til tlf. 72 68 56 20.

Det er fortsat og indtil videre ikke muligt at åbne kommunens skoler for fritidsbrug. Retningslinjerne for genåbning af folkeskolerne til deres primære brug for undervisning af skolebørn gør det ikke muligt.

Idrætsforeninger – indendørs - må vente lidt endnu

Genåbningen omfatter fortsat IKKE idrætsaktiviteter indendørs, herunder dans og lavrespiratoriske bevægelsesaktiviteter som f.eks. yoga, billard, dart og tankesport.  Vi håber, at næste udmelding fra myndighederne den 8. juni også omhandler det indendørs idrætsliv.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Arrangøren skal sikre, at afvikling af aktiviteter sker i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer (se link hertil nedenfor), samt egen sammenslutnings eller landsorganisations anbefalinger. Forsamlingsforbuddet på max. personer gælder fortsat, ligesom der i retningslinjerne er anvisninger for antal m2 pr. person i forhold til forskellige aktivitetstyper.

Vær opmærksom på at forsamlingsforbuddet på max. 10 personer fortsat er gældende (kan blive ændret fra 8. juni). I retningslinjerne skal I være opmærksomme på, at der er andre regler ved kulturarrangementer – fx foredrag, siddende koncerter mm.

De centrale retningslinjer

Retningslinjerne bliver løbende opdateret. Hold dig orienteret på Kulturministeriets hjemmeside. 

​Kulturministeriet