Parkinson-potpourri

Kor, danseundervisning, foredrag og fællesskab i caféen er de fire centrale ingredienser i Parkinsonforeningens potpourri.

Man kan faktisk gøre meget for at bevare en god livskvalitet, selvom man er udfordret af parkinson. Det oplever vi i Frivilligcentret uge efter uge, når medlemmerne af ParkinsonCaféen samles til foredrag, samvær og erfaringsudveksling krydret med sang, dans og underholdning.

Lise Wulff er stifter og forkvinde for ParkinsonCaféen, som åbnede i Rudersdal i 2012. Lise Wulff er selv ramt af parkinson, og hun ville gerne finde et forum, hvor hun kunne dele erfaringer med andre parkinsonramte og finde støtte i fællesskabet i en svær livssituation. Sådan en forening var der ikke i Rudersdal, så Lise Wulff måtte selv i gang. Hun opsøgte Frivilligcentret og fik støtte til at gøre sin drøm til virkelighed – og caféen blev stiftet den 16. april 2012 med mere end 50 parkinsonramte og deres pårørende.

Synger stemmerne stærke

I ParkinsonCaféen er sang en vigtig aktivitet, og 30 medlemmer mødes hver uge vinteren igennem i Pilekoret.

”Når man har Parkinson, så rammer det også stemmen, som med tiden bliver svagere. Derfor er det ekstra vigtigt at træne stemmen. I koret synger vi vores stemmer stærkere, samtidig med at humøret bliver bedre,” siger Lise Wulff.

Pilekoret skaber glæde langt ud over egne rækker. Koret samarbejder med de frivillige foreninger. I november inviterede de fx borgerne til at synge med Pilekoret i samarbejde med Røde Kors Besøgstjeneste i Stjernesalen i Gl. Holte Kirke. Der er også tradition for fællessang og nytårskur med DemensNetværket i januar.

Dans forbedrer førligheden

Sidste år fik Lise Wulff øje på et nyt initiativ på landsplan: Uddannelse af danseinstruktører for Parkinson-dansehold, støttet af Trygfonden. Som en af de første i landet fik hun truffet aftale med en nyuddannet instruktør, som medio 2018 begyndte danseundervisning for 28 af caféens medlemmer.   

”Dans giver stor glæde på holdet, og vores stive lemmer får nyt liv, i takt med at vi genvinder danseglæden,” fortæller hun.

Parkinson-dans er i udvikling, og danserne får tilbud om danserejser, hvor dans og musik blandes med hyggeligt samvær i nye og spændende rammer. Lise Wulff har fingeren på pulsen og tager med stor energi fat på nye opgaver, som kan øge livskvaliteten for parkinsonramte familier. Så medlemmer af ParkinsonCaféens dansere har også været på danserejse.

Internationalt forskningsprojekt

Betydningen af dans for parkinsonramtes førlighed og generelle livskvalitet har stadig stigende opmærksomhed blandt forskere på verdensplan.

Et 3-årigt projekt støttet af Veluxfonden startede i januar 2019, og er et samarbejde mellem Roskilde Universitet, Parkinsonforeningen og Tivolis Balletskole.

I projektet indgår deltagernes egne erfaringer – og af 140 mulige er 5 dansehold udvalgt til at deltage sammen med forskere. Et af dem er danseholdet fra Rudersdal ParkinsonCafé.  Danserne vil få besøg af forskere, som skal observere og lave interview med danserne. Lise har været opmærksom på projektet fra starten og har fået en plads i projektets følgegruppe. Hun får på den måde, sammen med sine dansere, sat fingeraftryk på projektet med deres beskrivelser af dansens betydning for deres livssituation.

I projektet indgår både en nordisk konference og en workshop på Tivolis Balletskole, hvor den amerikanske danser og leder af Parkinsondance i Baltimore, David Leventhal, deltager.

Frivillighedens mange ansigter

Denne historie er bragt i samarbejde med Frivilligcenter Rudersdal, og er en del af en serie fortællinger om frivilligt virke. Vil du også bidrage til at fortælle historier om frivillighedens mange ansigter, kan du sende historien og et godt billede til info@frivilligcentret.dk.

Bedre forhold for parkinsonramte

"ParkinsonCaféen har under Lise Wulffs ledelse været i stadig udvikling. Lise Wulff har næse for de rigtige og aktuelle foredragsholdere – både indenfor parkinsonområdet og andre interessante oplægsholdere, og hun forstår at forhandle med læger og professorer, så den begrænsede økonomi rækker," siger leder af Frivilligcenter Rudersdal, Lisbeth Eckhardt-Hansen og fortsætter:

"Både den lokale og den internationale opmærksomhed på parkinsonudfordringen har udviklet sig, og Lise har formået med sin frivillige indsats og sin store erfaring, virkelyst og engagement – og til trods for sin egen livssituation – at give medlemmerne i Rudersdal ParkinsonCafé et utal af gode oplevelser i caféregi, store koncertoplevelser og dansearrangementer. Parkinsonramte har fået – og vil få – mere opmærksomhed og bedre vilkår i Rudersdal. Lise er gået foran hele vejen og har gjort det muligt. Lise er et forbillede for frivillig indsats på højt niveau."