Nye og særlige muligheder for sommeraktiviteter 2020

I coronaens kølvand har foreninger nu mulighed for at få tilskud til at udvikle og gennemføre sommeraktiviteter fra en ny pulje fra regeringen, hvoraf der er afsat 400.000 kr. til dette formål.

Regeringen har den 9. juni 2020 indgået en aftale med Folketingets partier om tildeling af midler til sommeraktiviteter for børn og unge i alderen 6 til 17 år, der skal sikre, at alle danske børn og unge får den bedst mulige sommer med mulighed for at deltage i både faglige og sociale fællesskaber og aktiviteter.

Som forening i Rudersdal Kommune har I derfor nu mulighed for at få tilskud til at udvikle og gennemføre sommeraktiviteter fra en samlet pulje på 400.000 kr.

Tilskuddet støtter nye aktiviteter i sommerferieperiodens uge 27-32, og kan f.eks. dække udgifter til løn til trænere/oplægsholdere/musikere, forplejning, leje af faciliteter, rekrutteringsmateriale mm.

Inkluderende tilbud

For at flest mulige får gavn af aktiviteterne lægges der vægt på, at udsatte børn og unge, der ikke i forvejen har tilknytning til foreningslivet, får mulighed for at deltage.

Udfyld det simple ansøgningsskema og I vil få svar indenfor to hverdage – find ansøgningsskemaet her

Ansøg

Tilskuddet udbetales efter aktivitetens afholdelse mod indlevering af et afsluttende regnskab og dokumentation for afholdte udgifter.  Foreningen instrueres om krav til regnskabet, når det ansøgte tilskud er bevilget.

Med støtten håber Rudersdal Kommune at kunne bidrage til, at endnu flere børn og unge kan deltage i foreningsaktiviteter henover sommeren. Aftalen er indgået tæt på sommerferien, men det er et håb, at det alligevel kan være muligt at arrangere nye aktiviteter henover sommeren.

Synlighed

Aktiviteterne vil løbende blive lagt ind på Aktiv Sommer-siden på Rudersdal Kommunes hjemmeside i takt med, at de kommer ind. Herfra vil man kunne tilmelde sig de forskellige aktiviteter.

Aktiv Sommer 2020​

Ring til Ung i Rudersdal 46 11 59 00, hvis du har brug for hjælp til at udfylde skemaet.

Kommunernes rammer for sommeraktiviteter