Ny artikel om frivilligheden i Rudersdal

Sådan arbejder vi med frivillighed på tværs i Rudersdal, læs frivilligkonsulentens beretning.

Tidsskriftet kultur & fritid, der udgives af foreningen Fritid & Samfund, er i sidste nye udgave et tema-nummer om frivillighed. Kultur- og frivilligkonsulent i Rudersdal Kommune, Kristina Dyrlund, har bidraget med en artikel om, hvordan vi arbejder med frivillighed på tværs. 

I artiklen, Frivillighed på tværs af Rudersdal, beskriver hun bl.a., hvordan frivillighed defineres i Rudersdal:

"I takt med at frivillighedspolitikken blev udarbejdet og i kraft af de tværgående indsatser, vi har igangsat med afsæt i politikken samt den måde, vi i de senere år har arbejdet med frivillighed på, oplever vi til gengæld nu, at der i langt højere grad er skabt en fælles forståelse af, at frivillighed favner bredt og kan antage mange former."

Tidsskriftet udsendes til foreningens medlemskommuner, herunder Rudersdal, samt øvrige abonnenter.

Fritid & Samfund er en landsforening på kultur- og fritidsområdet, der arbejder for at udvikle et aktivt medborgerskab, at forny og forbedre den lokale fritids- og kulturpolitik og at styrke det kommunale nærdemokrati. Foreningen har sit eget forlag og er en netværksorganiseret paraplyorganisation, der er uafhængig af partipolitik og særinteresser. 

Læs Kristina Dyrlunds artikel her:

Frivillighed på tværs af Rudersdal