Nu kan du indstille til Rudersdal Kommunes priser 2019

Det er blevet tid til at indstille til årets priser i Rudersdal. Hvert år ønsker kommunen at anerkende personer, der har udmærket sig på hvert deres område inden for kultur- og fritidslivet. Ansøgningsfristen for at indstille kandidater er den 1. juni.

Ungdomslederprisen

Ungdomslederprisen uddeles en gang årligt til en ung, frivillig ungdomsleder, som har ydet en særlig ledelsesmæssig indsats i Rudersdal Kommune inden for det organiserede forenings- og kulturliv. Ungdomslederprisen er fælles for alle foreningstyper.

Alle netværk og bestyrelser for foreninger i kommunen kan indstille en ungdomsleder til prisen. Der kan kun fremsendes én indstilling fra samme forening.

Som udgangspunkt tildeles en Ungdomslederpris målrettet en ungdomsleder, som yder et ledelsesmæssigt frivilligt bidrag. Såfremt der modtages et kvalificeret forslag herom, kan der uddeles en Lederpris i stedet.

Alle bestyrelser i Rudersdal Kommune kan indstille kandidater ved indsendelse af en motiveret indstilling. Indstillede kandidater fremsendes herefter til anbefaling hos Rudersdal Kommunes interesseorganisationer BUS Rudersdal, Rudersdal Idrætsråd, Rudersdal Kulturparaply og Frivilligcenter Rudersdal.

Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om, hvem der skal modtage Lederprisen efter en modtaget prioritering fra interesseorganisationerne.

 

Talentprisen

Talent er en medfødt kapacitet, som giver et individ mulighed for at udvise exceptionelt højt præstationsniveau i et domæne, som kræver specielle færdigheder og træning. Talentbegrebet er komplekst og afhængigt af mange faktorer såsom motivation, fysiologi, psykologi etc. Et talent er således altid afhængigt af de medfødte kvaliteter, den ihærdige indsats, præstationen, miljøet og opbakningen.

For at kunne modtage Rudersdal Kommunes Talentpris skal modtageren være under 18 år og bosiddende i Rudersdal Kommune samt være udøver inden for de 3 kategorier: Idræt, Science (innovation, uddannelse, forskning o.lign.) eller Kunst og Kultur (musik, teater, dans og billedkunst).

 

Frivilligprisen

Frivilligprisen uddeles en gang om året til en person, en leder, en forening eller en netværksgruppe, som har ydet en særlig indsats i Rudersdal inden for frivilligt arbejde.

Formålet med prisen er at give et skulderklap for den ekstraordinære frivillige indsats, der har gjort en forskel. Alle typer af frivillighed kan komme i spil til Frivilligprisen.

Som borger eller medlem af en frivillig organisation eller et netværk, kan I fremsende jeres anbefaling til den nedsatte jury, som blandt de indkomne forslag indstiller en kandidat prisen. På baggrund af juryens indstilling vil Folkeoplysningsudvalget træffe den endelige beslutning om, hvem der skal modtage Frivilligprisen i 2019.

 

Kulturprisen

Rudersdal Kommune uddeler hvert år en kulturpris til en person, en forening eller en netværksgruppe, som har ydet en særlig indsats inden for det frivillige kulturarbejde. Det kan både være som arrangør, udøver eller leder.

Prisen er en anerkendelse af den ekstraordinære frivillige indsats, som bidrager til et rigt, kvalitativt og alsidigt kulturliv i kommunen.

Alle borgere i Rudersdal kan fremsende deres anbefaling til, hvem der skal modtage prisen. Disse behandles hos Rudersdal Kulturparaply, hvorefter Kultur- og Fritidsudvalget udpeger prismodtageren på baggrund af førnævntes motiverede indstilling.

NB: Frist for indstillinger til Kulturprisen er forlænget til fredag den 7. juni!

 

Fakta

Hver prismodtager får, udover æren, et diplom, en buket blomster og et værk af Årets Kunstner. Dog modtager Talentprisvinderen i stedet for et værk af Årets Kunstner en statuette samt 3.000 kr..

Priserne vil blive overrakt af borgmester Jens Ive ved Fest for Frivilligheden på Frivillig Fredag den 27. september 2019.

Fristen for at indstille til årets priser er den 1. juni 2019. 

Se mere om priser og hædringsarrangementer i Rudersdal her