Mester i 2018?

Rudersdal Kommune hædrer foreningernes idrætsmestre for deres resultater i 2018. Det sker fredag den 25. januar 2019 på Kulturcenter Mariehøj.

Idrætsfesten bliver afholdt i to dele. Første del fra kl. 16.00-18.00 med et arrangement for de unge mestre til og med 16 år. Anden del er fra kl. 19.00 med et arrangement for de voksne mestre fra 17 år og opefter.

Husk at oplyse om foreningens mestre

Har din forening medlemmer, der er blevet mestre i 2018, skal Kulturområdet have oplysninger herom. De skal indsendes til Kultursekretariatet senest den 3. januar 2019 via en formular. Alle relevante foreninger har modtaget en email, hvori der er et link til denne formular samt mere information. 

De indberettede mestre vil dernæst modtage en personlig invitation til hædringsarrangementet.

Spørgsmål?

Har du ikke modtaget føromtalte mail med linket til formularen, eller har du i øvrigt andre spørgsmål, så kan Johnni Mosevang Christensen kontaktes på JOCH@rudersdal.dk.