Spring til indhold

Kulturelle tilskud sender hjælp til coronapåvirkede foreninger

Rudersdal Kommune fordeler hvert år kulturelle tilskud til lokale foreninger og initiativtagere. Kultur- og Fritidsudvalget har netop godkendt fordelingen for 2021, der bl.a. sender ekstra hjælp til coronapåvirkede foreninger.

Hvert år afsættes et beløb på det kommunale budget til kulturfremmende initiativer og i 2021 er 580.128 kr. øremærket til formålet. Fordelingen af midlerne er netop blevet godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget.

Coronastøttepakker

Flere af de store arrangementer i 2020, som f.eks. Birkerød Kulturnat og Rudersdal Folkemødedag blev aflyst grundet coronapandemien. De kulturelle foreninger har været hårdt ramt i en coronatid, der har varet længere end først forventet. Derfor har Rudersdal Kommune afsat 150.000 kr. til coronastøttepakker. Pakkerne skal støtte foreninger, der er særligt ramt af coronasituationen. Mulighederne for støtte fra den pulje bliver udmeldt primo 2021.

”De kulturelle foreninger spiller en vigtig rolle i at fremme et dynamisk kulturliv i kommunen, og vi ønsker at skabe de bedste vilkår for, at vi på trods af coronaens indtog fortsat kan holde kultur- og foreningslivet i gang,” siger Kristine Thrane, der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Støttepakkerne skal desuden motivere foreninger og andre aktører til at turde igangsætte nye initiativer i en tid, hvor de mødes med begrænsninger – og til at omlægge og udvikle aktivitets- og afviklingsformer, så de tilpasses coronarestriktionerne.

Fra Verdensmål til festival

Der afsættes også 60.000 kr. i en særlig pulje, til tre forskellige særlige indsatser, nemlig større, tværkulturelle begivenheder, der understøtter:

  • Arbejdet for FN’s Verdensmål
  • Udviklingen af en ny større festival i kommunen
  • Aktiviteter og tiltag i samarbejder på tværs af kommunens fagområder under titlen 'Kunst og Kultur i Sundhedsindsatsen'.

Desuden uddeles 25.000 kr. til aktiviteter, der skaber ’dynamik i lokalområder og byrum’, som kan søges løbende.

40.000 kr. går endvidere til nye, mindre projekter. Midlerne er målrettet borgernes selvstændige initiativer og kan søges løbende og nemt og med hurtig sagsbehandling. Pengene skal understøtte det kulturelle vækstlag med mere spontane aktiviteter i det kommende år og er en mulighed for at afprøve nye, kulturelle koncepter.

Den fulde fordeling kan ses her:

Fordeling af kulturelle tilskud 2021​