Kom Videre Mand

Nyt gratis tilbud om mandegruppe fra Frivilligcenter Rudersdal, skal give mænd, der står overfor store forandringer en ny mulighed for at hjælpe hinanden videre gennem livets svære overgange.

Vil du være med i en mandegruppe, hvor mænd hjælper mænd gennem livet? I mandegruppen hjælper mænd hinanden med at styrke deres egne ressourcer og komme gennem svære livssituationer.

Gruppen er for voksne mænd, der gerne vil videre. Det kan være mænd, der måske er blevet skilt, har mistet jobbet eller er blevet syge eller stressede. Det kan også være mænd, der måske bare brug for et nyt fællesskab, der er særligt udviklet af mænd og for mænd.  

Mandefællesskab

Kom Videre Mand er et fællesskabet af 8 mænd, der mødes en gang om ugen. Det er muligt at deltage anonymt i det fortrolige forum.

Tilbuddet består i et otte ugers forløb, der vil styrke mænds evne til at tackle svære livssituationer og blive bedre til at styre livet i den ønskede retning.

Frivillige gruppeledere

Forløbet foregår i en gruppe med frivillige mandlige gruppeledere.  Gruppelederne har begge fået træning i koncept Kom Videre Mand, der er udviklet af Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark og gennemført med gode resultater overalt i landet.

Steen Baarts er den ene af de to frivillige gruppeledere. Han fortæller

"Jeg er selv kommet videre efter personlig krise, og mine erfaringer og min viden fra den proces vil jeg gerne bidrage med overfor andre mænd på deres vej tilbage og videre," siger han og fortsætter:

"Jeg håber at mænd, ved at deltage i gruppeforløbet, vil blive klogere på sig selv og på de gode muligheder der er ved at dele sine oplevelser med andre i lignende situationer. Kom Videre Mand er ikke terapi, men et fællesskab for mænd på mænds præmisser. Jeg håber mine erfaringer og kompetencer kan styrke mandligt fællesskab og individuel personlig udvikling."

Niels P. Sønderskov er klar til frivilligt at lede den anden gruppe:

"Jeg tror, at selvhjælpsgrupper er en rigtig god vej frem for rigtigt mange mænd, som gerne vil videre. Jeg håber, at jeg kan være med til at guide gruppen, så mænd kan hjælpe hinanden videre i livet," siger han.

I løbet af de otte uger forløbet varer, kommer det bl.a. til at handle om at finde fokus og få overblik, skabe gode relationer, blive bedre til den svære samtale og få vækket ressourcer og få mere livskraft.

Information og tilmelding

Forløbet starter mandag den 19. august og fortsætter hver mandag i 8 uger frem til 7. oktober. Mødetid kl. 16.30 – 19.00.

Læs mere om konceptet på www.komvideremand.dk

Læs mere om mandegruppen i Rudersdal på www.frivilligcentret.dk

Hør mere og tilmeld dig hos Frivilligcenter Rudersdal på info@frivilligcentret.dk  eller telefon 4589 0056.