Hvordan er det nu lige med billeder og GDPR?

Ved I, hvilke billeder, I som foreningen må lægge op på jeres hjemmeside eller Facebook-side?

Persondataforordningen (GDPR) har nu næsten 2 år på bagen, og Datatilsynet har i efteråret 2019 set på hvordan praksis egentlig udfolder sig.

For billeder af identificerbare personer offentliggøres i dag i vidt omfang på hjemmesider og sociale medier som f.eks. Facebook og Instagram. Mange mennesker opfatter dette som værende ganske uproblematisk, så længe der er tale om, at der sker offentliggørelse af helt harmløse billeder af dem på internettet.

Derfor har Datatilsynet ændret praksis, så der ikke længere skelnes mellem situations- og portrætbilleder.

Sådan vurderer I

Vil I som forening offentliggøre et billede på internettet – uden samtykke fra de personer på billedet – skal I lave en helhedsvurdering af billedet.

Det er afgørende, at de personer, der er på billedet, ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket.  

Overvej altid, hvilke eventuelle indvirkninger eller konsekvenser en offentliggørelse af billedet kan have for de personer, der er på billedet. Det er specielt vigtigt, når I lægger billeder af børn og unge ud på internettet.

Så I skal overveje følgende:

 • Hvad er karakteren af billedet?
  (Er det udstillende eller krænkende for personerne på billedet?)
   
 • Hvor og hvorfor billedet er taget?
  (Er det en naturlig eller harmløs situation for personerne på billedet?)
   
 • I hvilken sammenhæng er billedet taget?
  (Deltager personerne på billedet i en aktivitet, der er i jeres foreningsregi?)
   
 • Hvad er formålet med offentliggørelsen?
  (Kan personerne føle sig udnyttet af offentliggørelsen? Vil de være enige i jeres formål?)
   
 • Er der specielle hensyn til vedkommende på billedet?
  (Vil personerne være enige i jeres repræsentation af dem?)
   
 • Er I i tvivl?
  (Spørg dem på billedet - i børns tilfælde deres forældre - eller klip de personer fra, som I er usikre på vil offentliggøres på billedet).

Husk at det ikke er foreningens interesse, der kommer først – det er personerne på billedets interesse, der er gældende. Tænk evt. på, om du selv ville være have noget imod at være på billedet eller at have dit barn på billedet?

Se også

Kan du ikke helt huske, hvordan det nu var med Persondataforordningen, så tjek denne side ud.

Persondataforordningen - tips til foreninger