Fællesskabsprojekt hos Farum-Holte Volley

Farum-Holte Volley er et klubsamarbejde på tværs af to kommunegrænser, som de seneste år har haft en meget stor tilgang af ungdomsmedlemmer. Klubberne ville gerne bygge videre på den succes, og har gennem et nyligt projekt forsøgt at forankre, understøtte og udvikle de mange spillere i klubben samt danne basis for fremtidens forening. Her fortæller projektkoordinator Jessica Panke Wagner om tankerne bag, og hvad projektet konkret er mundet ud i.

Farum-Holte Volley er et klubsamarbejde på tværs af to kommunegrænser, som de seneste år har haft en meget stor tilgang af ungdomsmedlemmer. I klubben er vi rigtig glade for den udvikling, for volley er en fantastisk sport, præget af holdånd, god stemning og sociale relationer.

Vi kan selv se og mærke, at det er godt for de unge at stifte bekendtskab med en sport, som i så høj grad har sit fokus på fællesskabet – uden sine holdkammerater, kan man simpelthen ikke opnå resultater.

Elite og bredde

I klubben har vi et stærkt fokus på netop fællesskabet, og den til tider lidt svære balance mellem elite og bredde. Vi vil, som alle andre klubber, gerne være gode og vinde mesterskaber, og det arbejder vi også hårdt og dedikeret på. Men det må aldrig være til en hvilken pris som helst, og det må aldrig gå ud over arbejdet med bredden.

Vores klub skal først og fremmest være et sted, hvor det er rart at være, som er inkluderende og som er præget af det gode fællesskab. Det har vi i løbet af det seneste år haft særlig fokus på, samtidigt med at vi også har arbejdet målrettet på at skabe gode rammer, der kan støtte op om det enkelte kids- og ungdomsmedlems sportslige og sociale udvikling.

Kort fortalt: vi vil gerne være en klub, som kan rumme både dem med tårnhøje ambitioner, og dem der ’kun’ går til volley fordi det er sjovt og socialt.

Familierne skal med

For at skabe det gode fællesskab, har vi valgt at søsætte diverse initiativer og aktiviteter, som inddrager samtlige børn-og ungdomsspillere og deres familier. 

Vi har bl.a. fællesspisning på programmet en gang om måneden, hvor forældre og søskende også er velkomne, og det er en stor succes! Her skiftes forældrene til at hjælpe med at sørge for mad. Vi har i den sammenhæng gjort brug af det nyindrettede klubrum i Holtehal 2, samt med stor glæde brugt faciliteterne i den nye foreningsbygning og Ung i Rudersdals lokaler på Rudegaard.

Vi holdt også et brag af en sommerafslutning ved Furesøbad, hvor næsten 150 medlemmer med familier mødte op for at spille beachvolley og hygge på kryds og tværs med mad og sodavand.

Vi vil også gerne give forældre et kvalificeret bud på noget motion, og arrangerer den første tirsdag i hver måned fælles løbetræning på lysløjpen i Holte.

Udvikling og oplevelser for de unge

For de unge bliver der arrangeret klubture. I september måned var hele ungdomsafdelingen af sted med overnatning på Lindenborg efterskole. Her kunne trænerne fokusere på at lave et super program, med træning både for sjov og for alvor, mens frivillige forældre sørgede for forplejningen.

I slutningen af november, tager U14- og U16-holdene afsted til Irland, på noget, som vi håber bliver en fantastisk oplevelse for de unge. Igen er det med støtte fra frivillige forældre.

Samtidig med ovenstående, har vi også et skarpt fokus på at sørge for spillernes tekniske udvikling. Vi er så heldige, at vi nok har nogle af Danmarks bedste ungdomstrænere, men i vores optik er der altid plads til kompetenceudvikling.

Vi har derfor allieret os med Mikael Trolle, der som tidligere træner i klubben samt et langt virke som landsholdstræner i volleyball kan øse af sin enorme erfaring og være med til at kompetenceudvikle vores erfarne trænere. Også vores yngre trænere får via en mentorordning supervision i deres trænergerning.

Tilskud til udstyr

For at skabe de bedste rammer, er det også vigtigt at udstyret er i orden. Her har vi brugt noget af det tilskud vi har fået fra Start- og udviklingspuljen i Rudersdal Kommune, til indkøb af forskelligt materiale som vi bruger i træningen af de unge i Holtehallen. Klubben har dertil modtaget støtte fra DIF/DGI- puljen og fra Danske Bank i Lyngbys Fond.

Det er Holte IF Volleyballs forventning, at projektet gennem øget medlemstilgang giver en øget indtægt, der kan bruges på at skaffe ressourcer til at lave administrative beslutninger, der kan frikøbe frivillige kræfter til fortsat at kunne løfte opgaverne.

Styrkelse af klubånden

Vores ambition med samarbejdet på tværs er netop at skabe en fælles klubånd, der er så stærk, at man ikke rigtig tænker over, hvilken del af klubben man egentlig er tilknyttet. Vi er også glade for at se, at der er opstået mange sociale relationer – også udenfor banen -  mellem børnene på tværs af kommunegrænserne.