Høring om lokaler og anlæg

Forslag til revidering af regler for udlån og benyttelse af lokaler og anlæg sendes nu i høring hos foreningerne.

Folkeoplysningsudvalget sender nu forslag til revidering af regler for udlån og benyttelse af lokaler og anlæg i Rudersdal Kommune i høring. Alle foreninger modtager i disse dage en mail om emnet.  Kulturområdet opfordrer alle, der har bemærkninger til høringsforslaget, til at bidrage ved at sende et høringssvar.

Høringsforslaget

I høringsforslaget er der foretaget forskellige justeringer med henblik på at tydeliggøre reglerne og to mere gennemgribende ændringer, som omhandler; 
 
  • Sæsonfordelingen, der foreslås gjort 2-årig med mulighed for tilpasninger efter første år. Til første sæson ansøges som normalt, mens der til anden sæson kun skal ansøges såfremt der er ændringer jf. de opstillede kriterier. Første sæsons fordeling med ændringer danner således ansøgningsgrundlag for den anden sæson. 
  • Svømmehallerne og sikkerhedsregler er blevet henholdsvis tilføjet og præciseret. 

Baggrunden for evalueringen

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af de nuværende regler, som trådte i kraft 1. januar 2016, blev det besluttet, at reglerne skulle evalueres efter to år. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget vedtog 16. august 2017 at udskyde evalueringen af virkningen af reglerne til 2018/19 på baggrund af problemer med performance og systemfejl med lokalebookingsystemet.

Proces

Forud for høringsforslagets tilblivelse har forenings- og fritidslivets aktører været inviteret til dialogmøde den 23. maj 2019, hvor de fremkom med ideer og forslag til ændringer i reglerne. Desuden har en nedsat arbejdsgruppe blandt Folkeoplysningsudvalgets repræsentanter fra de respektive foreningsområder givet deres input til reglerne.  
 
På baggrund af høringssvarene vil Kulturområdet vurdere, om der skal foretages ændringer i det fremlagte forslag, inden reglerne skal godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen. De nye regler vil være gældende fra 1. januar 2020 og erstatter de hidtidige regler.  
 
De nye regler vil blive anvendt ved sæsonfordelingen for det kommende sæsoninterval 2020/22.

Tidsplan

26.09.2019 – Høringsfrist for forenings- og fritidslivet
 
22.10.2019 – Folkeoplysningsudvalget behandler forslag til eventuelle ændringer og justeringer i forslag til revidering af reglerne på baggrund af høringssvarene
 
06.11.2019 – Kultur- og Fritidsudvalget behandler forslag til eventuelle ændringer og justeringer i forslag til revidering af reglerne på baggrund af høringssvarene
 
26.11.2019 – Godkendelse i Kommunalbestyrelsen
 
01.01.2020 – De reviderede regler træder i kraft
 

Frist

Høringsfristen er den 26. september 2019.

Dokumenter

Forslag til revidering af regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg 12.08.19 Regler for udlån af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg (nuværende)