​Frivillige instruktører på nyt selvhjælpskursus

Nu kan pårørende få hjælp til at passe på sig selv, mens de passer på deres nærmeste, det sørger Mette Langkjær og Christine Strømme Andersen for. De er frivillige i kursusrækken ’LÆR AT TACKLE livet som pårørende.'

Ny kursusrække, som Frivilligcenter Rudersdal har sat i værk, hjælper pårørende i en presset hverdag. Kursusrækken giver redskaber til at tackle de udfordringer, som mange pårørende oplever.

Mere end 750.000 er pårørende til en person med alvorlige helbredsproblemer i Danmark, og mange pårørende er udfordret af rollen. Næsten hver anden pårørende føler sig deprimeret. Hver tredje føler sig stresset og en af fem oplever ligefrem, at de er blevet langvarigt syge på grund af deres situation. LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er med til at forebygge at pårørende udvikler stress, depression eller mistrivsel.

Uddannede instruktører

Mette Langkjær og Christine Strømme Andersen er frivillige instruktører på kurset.  De har begge gennemgået en særlig uddannelse i konceptet, som er udviklet på Stanford Universitet og gennemføres med gode erfaringer i Danmark og 29 andre lande.  De har også begge erfaringer med at være pårørende. Derfor ved de, hvordan det føles, når sygdom vender op og ned på ens hverdag.

"Jeg meldte mig som frivillig instruktør, fordi jeg selv havde brug for at arbejde med alle de udfordringer, der er forbundet med, at ens allernærmeste har en livstruende sygdom. Konceptet her har givet mig redskaber til at få bedre styr på hverdagen, og jeg glæder mig til at bruge erfaringerne til at hjælpe andre pårørende med lignende udfordringer," siger Mette Langkjær.

"Det er nogle rigtigt gode redskaber for mig som pårørende – men de kan også bruges i alle andre situationer, når man står overfor at træffe nye beslutninger, løse problemer og sætte nye mål i livet," siger Christine Strømme Andersen.

Der er hjælp at hente

På kurset mødes pårørende og får inspiration og redskaber til at tackle udfordringer, som fx manglende overskud, dårlig samvittighed, træthed og søvnbesvær eller følelsen af isolation. Kurset fokuserer på, hvordan man som pårørende fortsat kan trives, selvom en nær ven, forælder, søskende partner eller ægtefælle er langvarigt syg.

"Mennesker er faktisk rigtigt gode til at hjælpe mennesker gennem svære livssituationer. Det er baggrunden for at Frivilligcentret i år vil satse særligt på at sætte nye selvhjælpsgrupper i gang. Jeg er så glad for, at vi har fået to stærke, frivillige instruktører, som vil bruge deres egne erfaringer på at styre pårørendegruppen igennem forløbet", siger Lisbeth Eckhardt-Hansen, centerleder i Frivilligcenter Rudersdal.

Et praktisk orienteret forløb

Forløbet er praktisk orienteret og veksler mellem oplæg fra instruktørerne, øvelser og erfaringsudveksling. På kurset er der bl.a. introduktion af teknikker til at få ro og pusterum i en presset hverdag. Undervejs afprøver kursisterne en række selvhjælpsværktøjer, som kan bruges på egen hånd efter kurset.

Emnerne på kurset er alt fra håndtering af stress, træthed og søvn og vanskelige følelser til at sætte sig mål, træffe beslutninger og løse problemer. Undervejs er der også fokus på netværk, håndtering af konflikter og kommunikationen med den syge.

Evalueringen fra Komiteen for Sundhedsoplysning, der står for konceptet 'LÆR AT TACKLE' i Danmark, viser, at der er gode resultater med forløbet. 71% siger, at de har fået bedre trivsel. 85% er blevet bedre til at passe på sig selv. 78 % har fået redskaber til at tackle symptomer som fx træthed, stress eller tristhed, og 93% er tilfredse eller meget tilfredse med kurset.

Kurset afvikles med støtte fra Rudersdal Kommune.

 

Information og tilmelding

Gruppen starter til august og mødes i 2½ time syv uger i træk. 

Læs mere om konceptet her:

Lær at tackle hverdagen som pårørende​

Læs mere om kurset hos Frivilligcenter Rudersdal​

Hør mere og tilmeld dig hos Frivilligcenter Rudersdal på info@frivilligcentret.dk eller telefon 45 89 00 56.