Foreningers tilknytning til lokalsamfundet er afgørende for samarbejdet med kommunale institutioner

Ny rapport fra SDU stiller skarpt på samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor.

Foreninger, der ser sig selv som en vigtig del af lokalsamfundet, er mere tilbøjelige til at samarbejde med skolen, plejecentret, biblioteket eller en anden kommunal institution. Det viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet, som Rudersdal Kommune er en del af.

Rapporten er en del af forskningsprojektet ’Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor’, som Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet gennemfører i samarbejde med Rudersdal, Faaborg Midtfyn, Faxe, Odense, Aarhus og Kommuner.

Nye resultater

De seneste resultater er nu udkommet i en rapport under titlen ’Foreninger og frivillige i samspil med kommunale institutioner og forvaltninger 2018’.

Analysen, som ligger til den grund for rapporten, bygger på to spørgeskemaundersøgelser gennemført i efteråret 2018 blandt foreninger og kommunale institutioner.

Generelt et positivt samarbejde

Undersøgelsen viser desuden, at der generelt er en høj grad af samarbejde mellem foreninger og kommunale institutioner. 43 procent af alle foreningerne har et samarbejde med en eller flere kommunale institutioner, og hvis samarbejdet med de kommunale forvaltninger medregnes, er tallet 57 procent. Det største samarbejde findes blandt velfærdsforeningerne og det mindste blandt lokal- og boligforeningerne og interesseforeningerne.

Generelt vurderer institutionerne, at samarbejdet med foreninger og frivillige er meget positivt. I spørgeskemaundersøgelserne har en stor procentdel af institutionerne svaret, at det bl.a. skyldes, at inddragelsen af foreninger og frivillige har været positivt for brugernes trivsel.

 

Læs rapporten her:

Foreninger og frivillige i samspil med kommunale institutioner og forvaltninger 2018

 

Læs mere om forskningsprojektet hos SDU: 

SDU​