Foreninger søges til sommerferieaktiviteter

Rudersdal Kommunes foreninger inviteres igen i år til at deltage i de succesfulde sommerferieaktiviteter for børn og unge.

Sommersejlads, Badminton, Tennis, Sommermad, Rollespil, Svømning, Teater, Ridning, Forfattercamp, Adventure Camp, Atletik, Selvforsvar, Fodbold, Billedskole, Sommerdans... dette er blot nogen af de aktiviteter, der har været udbudt via de årlige Sommerferieaktiviteter i Rudersdal. 

Rudersdal Kommunes foreninger inviteres igen i år til at deltage i de succesfulde sommerferieaktiviteter. Mange foreninger har igennem årene tilbudt aktiviteter i sommerferien, og givet børn og unge gode og minderige sommerferieoplevelser. Vi håber at mange foreninger - "nye som gamle" - har lyst til at være med igen i år.

Sejlbåde på vandet

Vi har et ønske om at kunne præsentere et samlet udbud af kommunens aktiviteter i sommerferien i ét program, der udkommer i begyndelsen af maj måned i en elektronisk version. 

Udgifterne til aktiviteterne dækkes af brugerbetaling, og deltagerbetalingen bør ikke overstige 150 kr. pr. dag.

Brugertilmeldingen via hjemmesiden rudersdal.dk åbner onsdag den 13. maj kl. 18.00. 

Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet.

Ligesom tidligere år er der to muligheder for at få jeres aktivitet med:

Aftale 1

I ønsker omtale af jeres aktivitet.
Jeres forening arrangerer aktiviteten, og I står selv for alt det administrative.
I sender programtekst og et foto, der illustrerer aktiviteten. Benyt nedenstående link.
Aktiviteterne kan tilbydes i ugerne 27, 28, 29, 30, 31 og 32.

Aftale 2

I ønsker, at Rudersdal Kommune koordinerer jeres aktivitet.
Jeres forening arrangerer aktiviteten, og Kulturområdet hjælper med det administrative.
I sender en tekst og et foto, der illustrerer aktiviteten – benyt nedenstående link.
Aktiviteterne kan udbydes i ugerne 27, 31 og 32 til målgruppen 2. - 9. klasse. 
Vi anbefaler, at aktiviteterne tilbydes i uge 27 og 32, da tilslutningen er størst i disse to uger.

Kontakt

Hvis I har brug for hjælp til planlægning, så kontakt endelig foreningskonsulent Bo Eriksen boe@rudersdal.dk / mobil 7268 5617 eller leder af undervisning og pædagogiske tilbud Rasmus Lind Jensen raje@rudersdal.dk/ mobil 7268 5905.

Tilmelding

Jeres tilmelding sendes i nedenstående link senest den 1. april 2020:

Klik her for at tilmelde din forening/klub ​

Vær opmærksom på, at hvis I tilbyder forskellige aktiviteter, skal der udfyldes flere tilmeldingsblanketter. 

Tilbydes samme aktivitet i flere uger udfyldes kun én tilmeldingsblanket.