Spring til indhold

Corona-aktivitetspulje til publikumsrettede kulturaktiviteter

Der er nu åbnet for ansøgninger hos Slots- og Kulturstyrelsen

Puljen er på 300 mio. kr.  og kan søges af bl.a. foreninger og selvejende institutioner, som er arrangører af publikumsrettede kulturaktiviteter.

Der gives tilskud til, at nye eller allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter kan gennemføres under hensyntagen til corona-restriktioner og -retningslinjer, for eksempel med reduceret publikumskapacitet.

Puljen understøtter endvidere publikumsrettede kulturaktiviteter, som er målrettet børn og unge, og som finder sted i for eksempel daginstitutioner og/eller folkeskoler.

Aktiviteterne skal afvikles i perioden 1.9.-31.10.2020, og der kan søges støtte med tilbagevirkende kraft.

Der kan søges støtte til såvel direkte som indirekte omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med corona-relaterede restriktioner og rengøring.

Bemærk at ansøgninger behandles løbende og efter først-til-mølle princippet.

Ansøgning

Se puljebeskrivelsen, herunder krav til ansøgere og ansøgninger:

Kulturministeriet