Spring til indhold

Aktiv Sommer - Information til foreninger

Rudersdal Kommunes foreninger inviteres igen i år til at deltage i de succesfulde sommerferieaktiviteter. Kulturområdet har en forhåbning om, at sommerferiens aktiviteter kan gennemføres med de eventuelle restriktioner omkring corona, der måtte være på det tidspunkt.

Mange foreninger har igennem årene tilbudt aktiviteter i sommerferien og givet børn og unge gode og minderige sommerferieoplevelser. Nye foreninger er meget velkomne.

Kulturområdet har et ønske om at kunne præsentere et samlet udbud af kommunens sommeraktiviteter på én platform; temasiden Aktiv Sommer 2021, der ligger på Rudersdal Kommunes hjemmeside rudersdal.dk. Her vil alle aktiviteter blive lagt op i begyndelsen af maj måned med relevant information og direkte tilmeldingslinks.

Ligesom tidligere år er der to muligheder for at få jeres aktivitet med:

Aftale 1

Jeres forening arrangerer aktiviteten, og I står selv for alt det administrative, herunder eventuel booking af lokaler via Rudersdal Kommunes lokalebooking.
I sender information om aktiviteten via nedenstående link.
Aktiviteterne kan tilbydes i ugerne 26, 27, 28, 29, 30 og 31.

Aftale 2

I ønsker, at Rudersdal Kommune hjælper jer med at modtage tilmeldinger til jeres aktivitet.
Jeres forening arrangerer aktiviteten og sørger selv for booking af eventuelle lokaler via Rudersdal Kommunes lokalebooking. Derudover hjælper Kulturområdet med administration af tilmeldinger og betalinger.
I sender information om aktiviteten via nedenstående link.
Aktiviteterne kan udbydes i ugerne 26, 30 og 31 til målgruppen 2. - 9. klasse. 

Tilmeldingen for de foreninger, der vælger Aftale 2 åbner mandag den 17. maj kl. 18.00 på rudersdal.dk, og Kulturområdet opfordrer til, at de foreninger, der selv varetager tilmeldingsdelen, åbner deres tilmelding samme dag.

Jeres tilmelding sendes i nedenstående link senest den 6. april 2021:

Klik her for at tilmelde din forening/klub ​

Vær opmærksom på, at hvis I tilbyder forskellige aktiviteter, skal der udfyldes flere formularer. 
Tilbydes samme aktivitet i flere uger udfyldes kun én formular.

Hvis I har brug for hjælp til planlægning, så kontakt endelig foreningskonsulent Bo Eriksen boe@rudersdal.dk / mobil 7268 5617 eller leder af undervisning Rasmus Lind Jensen raje@rudersdal.dk/ mobil 7268 5905.

I formularen vil der endvidere være mulighed for at markere, hvis I ønsker en opfølgende samtale med foreningskonsulent Bo Eriksen om jeres aktivitet og en eventuel efterfølgende mulighed som Åben Skole tilbud jf

Skoletjenesten.dk/rudersdal​

Såfremt dette ikke ønskes, markerer I blot dette.