Energikrisen kradser og vi skal spare på energien

Oprettet: 06.10.2022 15:46

Folkeoplysningsudvalget henstiller til at alle foreninger, der benytter kommunens lokaler og faciliteter, samt alle foreninger, der har egne og/eller lejede lokaler, følger henstillingerne om at begrænse energiforbruget mest muligt.
For at minimere kommunens energiforbrug sænkes temperaturen til 19 grader i alle kommunale bygninger, der benyttes til fritidsaktivitet. Det er hensigten, at temperaturen ikke kommer under 19 grader.
Foreninger, som benytter klubhuse, der er ejet af kommunen og udlejet til foreninger m.fl. opfordres til også at sænke temperaturen til 19 grader.
Alle offentlige saunaer i kommunen lukkes. Saunaer i klubhuse ejet af kommunen kan ikke direkte reguleres uden nye lejeaftaler mv. men foreninger og klubber opfordres til at lukke deres saunaer for at begrænse energiforbruget mest muligt.
For svømmehallerne er der en særlig proces i gang omkring minimering af energiforbruget. Foreninger med aktiviteter i svømmehallerne er inddraget i processen.

Tiltag for vinteren 2022/23 
I lyset af de forventede høje ekstraudgifter til energi er det nødvendigt, at der gennemføres og prioriteres ekstratiltag særligt i vinteren 2022-2023, der kan sænke udgifterne til kommunens energiforbrug.

Vi har derfor brug for jeres hjælp til at være energibevidste og tage ansvar.

Vi skal derfor bede jer om at:
- slukke lyset når lokalet forlades
- lukke vinduer når lokalet forlades
- slukke standby udstyr fx skærme, pc m.m. når I går hjem
- tage ekstra tøj med eller et tæppe og evt. et ekstra underlag til fx yoga
- respektere temperaturen på de 19 grader
- tænke kreativt hvor det giver mening, at spare på strømmen.

Vi hører meget gerne fra jer, hvis I har gode ideer eller observationer, som kan bidrage til at minimere energiforbruget.

På forhånd tak for jeres hjælp.

Baggrundsinformation
Tiltagene omkring energibesparing i kommunens bygninger er besluttet af Økonomiudvalget i Rudersdal Kommune den 21. september 2022, hvor forskellige forslag for at minimere energiforbruget i kommunens bygninger blev fremlagt.

Folkeoplysningsudvalget den 27. september 2022 - energisparetiltag

Økonomiudvalget den 21. september 2022 - sag om energisparetiltag