Erhvervsliv og kommune samarbejder om eliteidræt

Oprettet: 17.05.2023 14:11

I Rudersdal Kommune satser man på at udvikle og understøtte elitemiljøer gennem lokale samarbejder, der kan være med til at hjælpe den lokale idræt til at opnå større sportslige resultater. Dette samarbejde sker bl.a. i partnerskabet ”Rudersdal Elitestøtteordning".

Fornyeligt uddelte Rudersdal Elitestøtteordning dette års elitestøtte. Rudersdal Elitestøtteordning er et samarbejde mellem Rudersdal Kommune og erhvervsnetværket Team Rudersdal, og formålet med samarbejdet er at udvikle og skabe et udbytterigt netværk for idræt, erhvervsliv og kommune.

Rudersdal Elitestøtteordning har eksisteret siden 2007. Team Rudersdal deltager som et erhvervs- og forretningsmæssigt netværk bestående af en række erhvervsvirksomheder og institutioner. Udover at fungerer som et forretningsmæssigt netværk yder Team Rudersdal også økonomisk støtte til konkrete eliteidrætsprojekter eller udøvere med henblik på at fremme såvel udviklingsmuligheder som resultater.

Kunne du som virksomhed tænke dig at være medlem af Team Rudersdal og bl.a. være med til at bakke op om den lokale eliteidræt samt være en del af et dynamisk erhvervsnetværk, er du meget velkommen til at kontakte Team Rudersdals direktør, Benny Würtz på 22267542 eller bw@extemp.dk